top of page

ons. 12. jan.

|

Digitalt i Microsoft Teams

Digitalt: Medlemsmøte om Kystsoneplanen

Digitalt medlemsmøte om Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022-2032.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Digitalt: Medlemsmøte om Kystsoneplanen
Digitalt: Medlemsmøte om Kystsoneplanen

Time & Location

12. jan. 2022, 09:00 – 10:00 CET

Digitalt i Microsoft Teams

About the event

Onsdag 12. januar kl. 09.00-10.00 inviterer Næringsforeningen i Tromsøregionen og Balsfjord Næringsutvikling AS til digitalt medlemsmøte om Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022-2032. 

Kystsoneplanen er lagt ut på høring med frist 18. februar. Denne er interkommunal for kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Vi ønsker innspill fra dere medlemmer for å sikre et godt bakteppe til vårt høringsinnspill. 

Agenda

  • Enkel presentasjon av kystsoneplanen av Tromsø kommune ved prosjektleder Ingrid Berthinussen
  • Innspillsrunde

Planbeskrivelse, planbestemmelser og retningslinjer, samt annen relevant informasjon er tilgjengelig her

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone, og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre forvaltning av sjøarealene i tråd med prinsippene om bærekraftig utvikling. Kystsoneplanen er særlig relevant for næringene fiskeri, havbruk og reiseliv.

Vi håper at du har anledning til å delta i møtet. Dersom du ikke har anledning til å delta kan du sende oss dine innspill til post@nftr.no innen 31. januar. Husk å melde deg på!

Share this event

bottom of page