FAGRÅD SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

Tromsø er en by i rask vekst, og dagens infrastruktur settes under stadig sterkere press. Det er behov for å gjennomføre flere løft i årene som kommer dersom regionen skal ha samferdsels- og infrastrukturløsninger som er tilpasset befolkningens og næringslivets behov, og som samtidig ivaretar fremtidige vekstmål. Disse løftene må skje på en bærekraftig måte som i tillegg ivaretar nasjonale målsetninger. Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak. 

MEDLEMMER

 Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak

Avatar 108

Magnar Nilssen

Tide
Fagrådsleder

Oddbjørn Eidissen (1)_edited.jpg

Oddbjørn Eidissen

Eidissen Consulting

Fagrådsmedlem

Avatar 108

Jørn Even Hanssen

Tromsø Havn KF

Fagrådsmedlem

Marius Storli

North Agency AS
Fagrådsmedlem

Avatar 108

Johnny Johannessen

ASKO Nord

Fagrådsmedlem

Steinar Nilsen

Tromsø Taxi
Fagrådsleder

Avatar 108

Thomas Henriksen

Posten Bring
Fagrådsmedlem

Avatar 108

Torkild Torkildsen

Torghatten Nord

Fagrådsmedlem