FAGRÅD SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

Tromsø er en by i rask vekst, og dagens infrastruktur settes under stadig sterkere press. Det er behov for å gjennomføre flere løft i årene som kommer dersom regionen skal ha samferdsels- og infrastrukturløsninger som er tilpasset befolkningens og næringslivets behov, og som samtidig ivaretar fremtidige vekstmål. Disse løftene må skje på en bærekraftig måte som i tillegg ivaretar nasjonale målsetninger. Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak. 

MEDLEMMER

 Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak

Steinar Nilsen

Tromsø Taxi
Fagrådsleder

Oddbjørn Eidissen

Eidissen Consulting

Fagrådsmedlem

Randi Thørring

Tromsø Havn KF

Fagrådsmedlem

Marius Storli

North Agency AS
Fagrådsmedlem

Johnny Johannessen

ASKO Nord

Fagrådsmedlem

ABONNER PÅ

VÅRT NYHETSBREV

  • Facebook
  • Instagram
  • White LinkedIn Icon

Besøk oss: Næringslivets Hus 3 etg. Grønnegata 83

© 2019 Næringsforeningen i Tromsøregionen

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
Næringsforeningen_Logo_Liggende_RGB.png