Asko_2 (1).jpg

FAGRÅD SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

Tromsø er en by i rask vekst, og dagens infrastruktur settes under stadig sterkere press. Det er behov for å gjennomføre flere løft i årene som kommer dersom regionen skal ha samferdsels- og infrastrukturløsninger som er tilpasset befolkningens og næringslivets behov, og som samtidig ivaretar fremtidige vekstmål. Disse løftene må skje på en bærekraftig måte som i tillegg ivaretar nasjonale målsetninger. Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak. 

MEDLEMMER

 Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak

Avatar 108

Magnar Nilssen

Tide
Fagrådsleder

Oddbjørn Eidissen (1)_edited.jpg

Oddbjørn Eidissen

Eidissen Consulting

Fagrådsmedlem

Avatar 108

Jørn Even Hanssen

Tromsø Havn KF

Fagrådsmedlem

Marius Storli_edited.jpg

Marius Storli

North Agency AS
Fagrådsmedlem

Avatar 108

Johnny Johannessen

ASKO Nord

Fagrådsmedlem

Steinar Nilsen_edited.jpg

Steinar Nilsen

Tromsø Taxi
Fagrådsleder

Avatar 108

Thomas Henriksen

Posten Bring
Fagrådsmedlem

Avatar 108

Torkild Torkildsen

Torghatten Nord

Fagrådsmedlem