top of page
  • Writer's pictureNFTR

Vi må snakke med en felles stemme


Bildet øverst til høyre: n.fv: Trude Nilsen, Kenneth Ruud, Mariann Meby, Andreas Willumsen, Tore Mosand. f.v Tord Kolstad, Trud Berg. Rad 3: Richard Larsen, Mona Ågnes, Aud Schjødt Fredriksen, Elnar Remi Holmen. Bak fv. Andreas Myrvold, Stein Windfeldt, Lars Bjørkli, Hans A. Nilsen og Emilie Isaksen.

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.


Av: Administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Trude Nilsen, direktør i Bodø Næringsforum, Mariann Meby og administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen


For å styrke samarbeidet mellom Tromsø og Bodø tok Bodø Næringsforum og BRUS (Bodøregionens Utviklingsselskap) turen til Tromsø for å utvikle dialogen og samarbeidet mellom landsdelens to største byer. Administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Trude Nilsen er klar på at begge byer har noe de kan lære av hverandre.


- For oss i Tromsøregionen er det svært nyttig å høre og lære mer om hvordan både Bodø Næringsforum og BRUS arbeider for sine medlemmer og sin region, det er absolutt aspekter ved næringspolitikken i Bodø som vi kan lære mer av her i Tromsø, sier Nilsen.


Vi må være tilstede

Administrerende direktør i BRUS, Elnar Remi Holmen er klar på landsdelen må bli flinkere til å utnytte gjennomslagskraften som finnes ved å stå sammen. - Vi i Nord-Norge må bli flinkere til å være tilstede og aktiv der hvor beslutningene tas. Det er bare å se til Narvik, og hvordan man gjennom samarbeid lyktes å skape den nødvendige entusiasmen. Står landsdelen sammen, og banker på de rette dørene, vil vi kunne skape flere lønnsomme arbeidsplasser, sier Holmen.Besøkte bedrifter

Dagen ble også brukt til å besøke et knippe utvalgte bedrifter og institusjoner. Trude Nilsen er klar på at vi må bli flinkere til å fortelle om det varierte næringslivet som finnes i Nord-Norge.

- Vi kan bli enda flinkere og fortelle historier om det varierte næringslivet som finnes, for i fremtiden å kunne involvere hverandre der hvor det er naturlig. Se på KSAT, de har satellitter rundt om i hele verden som styres fra kontrollrommet ved Prestvannet. Dette viser hvilke muligheter som finnes i landsdelen, sier Nilsen.


Arbeidsgiveravgift

Ett av punktene som ble diskutert mellom foreningene er viktigheten av å stå sammen for å sikre lav arbeidsgiveravgift.

- Bodø og Tromsø har lik arbeidsgiveravgift, og vi må jobbe for å holde den på samme nivå i dag slik at næringslivet har samme rammebetingelser til fremtidig verdiskaping, sier Mariann Meby, direktør Bodø Næringsforum avslutningsvis.

Comments


bottom of page