top of page
  • Writer's pictureNFTR

Vi må prate enda mer sammenTromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.

I juni lanserte Tromsø kommune og Næringsforeningen i Tromsøregionen ideen rundt en samhandlingsarena. En sterkere relasjon mellom kommunen og næringslivet ble sett på som nødvendig for at målet om 2000 nye private arbeidsplasser skal realiseres. I oktober har, administrasjonen i kommunen og Næringsforeningen med sine fagråd, for første gang diskutert konkrete utfordringer som næringslivet og kommunen har i møtet med hverandre.


- Vi ser at en slik dialog har vært sårt savnet i Tromsø. Det private næringslivet i Tromsøregionen trenger å høre kommunens synspunkter og kommunen trenger å høre næringslivets. Gjennom det første møtet i Samhandlingsarenaen har vi kommet litt nærmere hverandre, og litt nærmere målet om vekst og etablering av 2000 nye private arbeidsplasser, sier direktør i Næringsforeningen, Trude Nilsen.

Fagrådenes rolle


Bakgrunnen for møtet er at Næringsforeningen i løpet av høsten har gjennomført fagrådsmøter med de seks bransjespesifikke fagrådene. Målet har vært å diskutere hvilke grep som må tas for å skape nye private arbeidsplasser og hvilke utfordringer som må forseres i møtet med Tromsø kommune.


- Vi har fått utrolig god «input» fra de ulike næringene om hva som må gjøres fremover. Vi ser helt klart at ønsket om å lære mer om hverandres arbeidssituasjon er nødvendig. Gjennom en slik erkjennelse skaper vi involvering i prosesser, og forhåpentligvis flere arbeidsplasser i Tromsøregionen, sier Nilsen.


Nyttige innspill


Magne Amundsen, næringssjef i Tromsø kommune, deler Nilsens entusiasme, og ser store muligheter i kjølvannet av samhandlingsarenaen.


- Jeg ser virkelig nytten av en slik arena, vi i kommunen har fått mange gode innspill fra ulike næringer om hvordan vi sammen skal arbeide fremover. Eksempelvis har vi gjennom dialog sett nye muligheter med potensial som vi fra kommunens side vil gå videre med. Vi går absolutt spennende tider i møtet, sier Amundsen.

Ett skritt nærmere


Resultatet av møtet er tydelig; vi må snakke enda mer med hverandre. Gjennom å sikre involvering fra næringslivet i kommunale prosesser, og en bedre forståelse for markedssituasjonen til næringslivet kan noe unikt skapes. Dette vil kun skje gjennom videre dialog.


- Det vi ser er at sektormyndighetene i kommunen og de ulike næringene ønsker å videreføre en slik møteplass. Gjennom å åpne dørene til hverandres hverdag vil vi sikre at alles stemme blir hørt, og bedre prosesser blir skapt. Slik skaper vi synergier og en «vi-følelse» i regionen vår. Det private næringslivet er avhengig av å bygge en bedre relasjon til sin viktigste tilrettelegger, og der er vi så absolutt ett skritt nærmere, sier Nilsen avslutningsvis.

bottom of page