top of page
  • Writer's pictureNFTR

Tut-tut, nå går det «grønne toget»!

Skrevet av Trude Nilsen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen


Det grønne skiftet er allerede i gang, og i det ligger store forretningsmuligheter for nordnorsk næringsliv. Nå haster det å sette opp tempoet og å gripe mulighetene.

TOGET GÅR: Selv om vi mangler Nord-Norgebanen, må nordnorske bedrifter likevel snarest hoppe på toget.

Det er gledelig at vi ser at stadig flere tar til orde for å sammen ta steget inn i det grønne skiftet. UiT viser til Nordområdene 3.0 (Nå lanserer vi Nordområdene 3.0) og Senter for Hav og Arktis (En nordnorsk julesalme for fremtidens nordområder) viser til behovet for flere strategiske virkemidler som er godt befestet i hele landet. Vi kunne ikke vært mer enig i de to innleggene.


For snart fire år siden gikk vi ut med et ambisiøst mål om 2.000 nye, private arbeidsplasser. I denne perioden har vi jobbet aktivt for økt samarbeid mellom næringslivet, kommunene og andre private og offentlige aktører for å stimulere til vekst og ta ned flaskehalsene som hindrer dette.


Lite visste vi om framtiden den gang initiativet ble tatt. Siden den gang har vi gjennomlevd både en pandemi og en pågående krig i ett av våre naboland. Det er fortsatt mørke skyer på himmelen, og vi forstår bedre at uansett hva framtiden bringer av nasjonale og internasjonale utfordringer, så er én ting sikkert: Det grønne toget er i ferd med å forlate perrongen. Våre bedrifter vil møte stadig flere krav og reguleringer. Verden trenger et taktskifte. Det er ingen vei utenom.


Aller først: vi rangerer ikke arbeidsplasser. Offentlige arbeidsplasser er verdifulle. Ikke bare stabiliserer de i nedgangstider, men de leverer livsviktige tjenester for samfunnet. Likevel vet vi at private arbeidsplasser har store ringvirkninger. 2.000 nye arbeidsplasser betyr 1,8 milliarder kroner i økt verdiskaping, og om lag 120 millioner kroner ekstra i skatteinntekter for en kommune.


Har vi nådd målet vårt om 2.000 nye, private arbeidsplasser? Nei, vi er ikke i mål – ennå. Vi var på god vei, men da pandemien kom, raste det ut 2.200 arbeidsplasser fra vår region. Ifølge SSB er vi nå på pluss 1.416 arbeidsplasser. De fleste av disse – 857 – er i Tromsø kommune.


De næringene hvor vi ser en økning er i jordbruk, skogbruk og fiske, samt bygg og anlegg. I tillegg er det en vekst i såkalte støttenæringer (eiendomsdrift, teknisk, etc) og informasjon/kommunikasjon.


Initiativet vårt om 2.000 nye, private arbeidsplasser er ikke bare et luftig mål, men har vært rammen for en rekke konkrete tiltak med gode resultater.


Ett av de viktigste resultatene er bærekraftsarbeidet vi har startet. Det grønne skiftet betyr at vi sammen må gjøre de smarte og riktige tingene som sørger for utslippskutt og økt bærekraft, og som samtidig fører til flere arbeidsplasser, investeringer og eksport.


Bærekraft er vår tids største og viktigste utfordring, men det er også en av de største mulighetene til vekst og lønnsomhet. Våre undersøkelser viser dessverre at nordnorske selskaper fortsatt har en lang vei å gå. En stor majoritet av nordnorske selskap rapporterer ikke på bærekraft, og de har heller ikke en bærekraftsstrategi.


Det er helt naturlig at nordnorske bedrifter er en spydspiss i det grønne arbeidet.


Vi har naturressursene og det er også her vi vil merke klimaendringene først. Vi sitter på løsninger og teknologi som verden trenger, og vårt geografiske område er det beste for å teste ut disse. Funker det i nordområdene, så funker det i hele verden.

Vi kan si det slik: Selv om vi mangler Nord-Norgebanen, må nordnorske bedrifter likevel snarest hoppe på toget.


I EU er det et uttalt mål om at all investeringskapital skal beveges mot grønne prosjekter. Åpenhetsloven, taksonomien og andre lover og regulativer vil påvirke hvordan vi alle driver butikken. Det er fortsatt plass på de grønne toget, og som vår leder for fagråd industri ofte sier det «enten er du ombord på toget, ellers slepes du etter».


Prosjektet 2.000 nye private arbeidsplasser har vist oss verdien av samarbeid. Vårt ønske for det nye året er at kommunen og fylkeskommunen i større grad kan prioritere grønne prosjekter, slik at en grønn omstilling blir enklere for næringslivet. Det kan være alt fra «fast track» i saksbehandlingen til en bedre utbygd ladestruktur. Vi trenger alle gode tiltak som hjelper oss med å ta gode valg.


Gjennom strukturert og konstruktivt samarbeid skal vi hjelpe bedrifter med deres bærekraftsarbeid og ikke minst sørge for at de får ta del i de mulighetene som det grønne skiftet innebærer. Vi skal være med å sikre at vårt nordnorske næringsliv tar ut sitt potensial.


Vi skal bidra til at nordnorske bedrifter får den kunnskapen og kompetansen som kreves for å hoppe på det grønne toget. Da kan nordnorsk næringsliv skape nye produkter, vinne nye markeder og ikke minst skape bærekraftige, fremtidsrettet og attraktive bedrifter.


Det vil bidra til mange nye bærekraftige, arbeidsplasser her i nord, også nye.

Comments


bottom of page