top of page
  • Writer's pictureNFTR

Trude Nilsen skal lede Næringsforeningen inn i en ny tid!Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.


Trude Nilsen kommer fra en prosjektlederstilling i SpareBank 1 Nord-Norge og før det har hun hatt en sentral rolle i oppbyggingen av Agenda Nord-Norge gjennom tre år. Trude har vært svært delaktig i arbeidet med Konjunkturbarometer for Nord-Norge gjennom flere år, har tidligere vært i ledelsen av IT-selskapet Invenia og har hatt verv i lokalstyret for Econa gjennom flere år. 


- Vi har hatt en veldig god rekrutteringsprosess og satt igjen med en håndfull kandidater som alle kunne gjort en utmerket jobb i denne stillingen. Etter en grundig vurdering landet styret på at Trude med sin kompetanse, erfaring, og ikke minst engasjement var den som best møtte den lederprofilen vi nå var på jakt etter, sier styreleder i Næringsforeningen, Stein Windfeldt.


- Næringsforeningen har de siste to årene jobbet med å skape en spissere og tydeligere rolle. Aktiviteten i Tromsø sentrum er skilt ut i et eget selskap og vi er ute av driften i Næringslivets Hus i Grønnegata. Vi er også blitt mer bevisst på hvilke saker Næringsforeningen skal involvere seg i og på hvilke områder vårt engasjement kan utgjøre en forskjell, forteller Windfeldt.

- Vår interne tittel på dette arbeidet er Næringsforeningen inn i en ny tid, og vi er veldig glad for at Trude har takket ja til å lede dette arbeidet og vi er trygge på at hun er rett person på rett plass til rett tid!


-Dette er noe jeg gleder meg veldig til. Tromsø er landsdelens største by og regionen er et vekstområde som har supre forutsetninger for fortsatt økt verdiskaping. Å bidra til at næringslivet vårt kan jobbe smartere hver for seg og samarbeide i større grad om de store løftene er noe jeg brenner for, sier Trude Nilsen.


Trude Nilsen etterfølger Nils Kristian Sørheim Nilsen som i sommer ble ansatt som leder for Nord-Norgekontoret i Brussel. 


Styret i Næringsforeningen vil benytte anledningen til å takke Nils Kristian for arbeidet som har blitt gjennomført og ønsker han lykke til på nye eventyr i Europa!

Comentários


bottom of page