top of page
  • Writer's pictureNFTR

Takk for i år!

Nå nærmer vi oss jul og slutten av året, og tiden er inne for å se tilbake på året som har gått. Det har vært et spennende år med mye aktivitet. Næringslivet og regionen er i utvikling, og vi utvikler oss i takt med dette. Nye tilbud, prosjekter og ansatte har kommet til. I år fylte Næringsforeningen 175 år og vi feiret det med en fantastisk galla med 100 av våre medlemmer. Takk til alle dere som var med, samt alle hyggelige hilsninger!


Næringsforeningen-teamet: fv. Lars Bjørkli, Emilie Isaksen, Patricija Olchoviciutė og Lene Wium

Vi i Næringsforeningen jobber kontinuerlig for næringslivets dagsaktuelle interesser gjennom alle våre aktiviteter og kommunikasjon. Store deler av vårt arbeid går ut på å sette dagsorden i næringspolitiske saker av lokal, regional og nasjonal betydning. For å få et godt grunnlag til dette arbeidet bruker vi våre fagråd aktivt. I 2019 etablerte vi ett nytt fagråd – industri, og ett nytt forum – Eiendomsforum. Vi har hatt rundt 50 arrangementer og tre store konferanser dette året. Vi har engasjert en ny prosjektmedarbeider, og Lene Wium har kommet inn som vikar for Trude Nilsen.


I år startet også prosjektet «2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022» for alvor. Prosjektet er støttet av Troms fylkeskommune, samt Tromsø-, Balsfjord-, Lyngen- og Karlsøy kommune. Prosjektet har i år fokusert på å sikre en politisk forankring av prosjektet, og viktigheten av den private verdiskapingen det siktes mot å oppnå. I kommuneplaner finner man nå referanser til målet om 2000 nye private arbeidsplasser, inkludert virkemiddelapparat som Næringsfondet til Tromsø kommune. Også i den politiske plattformen til posisjonen i Tromsø kommune (ref. Tromsøerklæringen) spesifiseres det at partiene skal jobbe målrettet med å støtte ambisjonen om 2000 nye private arbeidsplasser.


Vi har etablert samhandlingsarenaer mellom næring og kommune i Karlsøy og Tromsø, og startet arbeidet med etablering av samhandlingsarenaer i Lyngen og Balsfjord. I 2020 vil prosjektet fortsette disse aktivitetene, samt igangsette et omfattende arbeide for å forankre og utvikle prosjektet ytterligere i det private næringslivet i regionen.


En av de store begivenhetene dette året var Mulighetskonferansen. Her jobbet over 80 deltakere aktivt i workshop med å belyse hvordan kapital og teknologi kan være drivere for vekst. Dette har gitt oss verdifull innsikt i hva som må forbedres og hva som må endres for å oppnå en bærekraftig utvikling fremover. På bakgrunn av dette har vi de siste ukene jobbet med å planlegge aktiviteter for neste år. Vi vil jobbe målfokusert med rammebetingelser for vekst og utvikling, samt utvikling av en kraftigere vekstkultur i regionen. I tett samarbeid med næringslivet skal vi identifisere og utvikle arenaer for samhandling og vekstkompetanse – slik at vi alle kan bli bedre og heie på hverandre!


Vårt aller viktigste fokus er at våre medlemmer skal se verdien av våre aktiviteter og tilbud. Vi ønsker å være enda mer relevante og viktige for enda flere. Derfor oppfordrer vi dere til å besvare medlemsundersøkelsen som du finner her. Vi vil gjerne høre fra deg! Viktige kanaler du kan følge oss på er; Facebook, Nyhetsbrev og på denne nettsiden.


I julen vil vi ha noe redusert bemanning, men ta gjerne kontakt med meg eller mine kollegaer for en hyggelig prat om hvordan vi kan være enda mer relevant for din bedrift, på nyåret!

Med dette ønsker vi alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul!

Comments


bottom of page