top of page
  • Writer's pictureNFTR

Slik skal vi bli best på mangfold

Gjennom prosjektet Tilflytterstrategi satser Næringsforeningen ekstra på mangfold i næringslivet. Prosjektet har allerede skapt resultater med en fysisk og digital sjekkliste for arbeidsgivere med internasjonale arbeidstakere. Les mer om hva som er gjennomført og det som kommer i saken under.


Prosjektleder Brynjar Johansen holder frem den nye sjekklisten for arbeidsgivere.


Tilflytterstrategi er et prosjekt Næringsforeningen har sammen med Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Storfjord kommune, i tillegg til Troms Fylkeskommune. Her har vi ansvar for arbeidspakke 4 som omhandler næringsliv. Her har vi utarbeidet en digital kjørebok for utenlandske tilflyttere med praktisk informasjon om alt de trenger å vite fra snømåking til språkopplæring. Vi har også utarbeidet en sjekkliste for arbeidsgivere, som du både finner digitalt og i fysisk format. Disse er utstedt i kommunene, men du kan også ta kontakt med oss i Næringsforeningen dersom du trenger fysiske eksemplarer.
Tre tips til deg med internasjonale abeidstakere

Fra desember 2023 til Februar 2024 har vi arrangert tre samlinger i et kompetanseprogram for arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere. Her kommer noen tips fra foredragsholderne. Det vil også komme nye samlinger til høsten.
Gabriella Sirbu

- Å bry seg om fritiden til de utenlandske ansatte er like viktig som å bry seg om at de får opplæring i arbeidet de skal gjøre.

Gabriela Sirbu

Det norske språket er vanskelig å lære når man er i fulltidsjobb, har barn og norskkurset må betales fra egen lomme.

Janteloven er typisk skandinavisk.


Der nordmenn anser ydmykhet som naturlig som ny på arbeidsplassen, kan det raskt være motsatt i andre kulturer.


Flat ledelse er uvanlig i mange andre kulturer hvor lederen «kan alt», gir spesifikke beskjeder og er uinteressert i hva ansatte mener.

 

I Norge «tar man tida til hjelp» oftere enn det gjøres i mange andre land. Utenlandske arbeidstakere kan ha et annet perspektiv på tid. Tiden går fort for mange og de vil oppnå mye på kort tid. Utenlandske arbeidstakere mister tålmodigheten og bytter jobb.

 

Mange og ofte stilte spørsmål om «hvor du kommer fra», eller om man skal "hjem" til opprinnelsesland i de fleste ferier og høytider, kan være slitsomt for migranter å både høre og svare på. Selv om de er vanlige for nordmenn også, når man kommer utenfra, kan dette oppleves som om man ikke er velkomen.


Dette er bare noen få av de norske verdiene man finner i arbeidslivet, som kan være utfordrende å tolke for de som kommer utenfra.Javad Mustaq

- Mangfold er ikke et problem. Det er et stort ubenyttet potensiale.

Flere forskningsprosjekter har sett på korrelasjonen mellom mangfold og lønnsomhet, og resultatene viser at økt grad av mangfold fører til økt innovasjonsevne og lønnsomhet. 

En oppdatert forskningsrapport fra McKinsey viser at selskaper i øverste kvartil for kjønnsmangfold har 21% større sannsynlighet for bedre finansiell lønnsomhet. For etnisk mangfold er tallet 33%.


En introduksjon og bevisstgjøring av viktigheten av tematikken er første steg.Marit Erikstad

- For å lykkes med mangfoldsarbeidet i egen virksomhet er det avgjørende at dette integreres i det overordnede strategiarbeidet. Dette innebærer å etablere tydelige mål og samtidig sørge for at arbeidet reflekteres i organisasjonens verdier og kultur.

For å få lykkes med implementeringen av mangfoldsarbeidet bør virksomheten:

 

Marit Erikstad fra BDO
  • Engasjere ansatte, ledere og gjerne eksterne eksperter for å sikre en helhetlig tilnærming og forankring av mangfoldstiltakene

  • Etablere en kommunikasjonsplan for å skape bevissthet og forståelse for arbeidet samt ivareta kontinuerlig informasjon og involvering av interessenter

  • Følge opp tiltakene og evaluere innsatsen løpende for kontinuerlig forbedring og måloppnåelse


Samlingene har hatt svært god respons og deltakelse. Vi er derfor i planleggingen av et liknende opplegg til høsten, med noen gjengangere og noen nye temaer. Vi vil også undersøke muligheten for å ta med kompetanseprogrammet til de andre kommunene i regionen slik at flere kan delta. 

 
Comments


bottom of page