top of page
  • Writer's pictureNFTR

Samhandlingsfrokost: Næringslivet forventer å være med i prosesser før det fattes vedtak som endrerForrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.


Næringsforeningen og Tromsø kommune inviterte mandag næringslivet, kommunen, politikere og fylkeskommunen inn til en felles Samhandlingsfrokost. Her skulle næringslivet og kommunen sammen peke på hvordan vi skal klare å skape flere private arbeidsplasser i vår region. Likevel ble forrige ukes kommunestyrevedtak om at kommunen ikke skal tillate flere oppdrettskonsesjoner, og at eksisterende konsesjoner ikke forlenges, uten at de drives i lukkede anlegg, et hett tema.


- Vedtaket i forrige uke er det beste eksempelet på hvorfor vi trenger møteplasser som denne for å prate i lag. Uten politisk forutsigbarhet har vi et stort problem i vår kommune. Dette skaper frykt, uro og usikkerhet i næringslivet som er utfordrende når vi skal hente inn folk, kapital og arbeidsplasser, sa direktør i Næringsforeningen Trude Nilsen, til de i underkant av 100 fremmøtte.

Ødeleggende for Tromsø sitt omdømme

Stein Windfeldt er klar på at slike vedtak er ødeleggende for omdømmet til Tromsø kommune.


- Vi er i konkurranse med andre byer og steder, hersker det noen form for tvil om mulighetene som finnes i Tromsø, taper vi kampen om nye arbeidsplasser til andre kommuner. Vedtaket forrige onsdag er ødeleggende for vårt omdømme. Næringsforeningen med sine 780 medlemmer, og 50-60 frivillige innen næringslivet forventer å få være med på prosessen før det fattes vedtak. Benkeforslaget som kom på onsdag har lagt klare snubletråder for næringslivet i deres videre arbeid, sa Windfeldt. 

Erkjenner kompleksiteten

Ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo benyttet også anledningen til å adressere forrige ukes vedtak. Hun erkjenner kompleksiteten rundt problemstillingen, men peker på at befolkningen generelt frykter for fremtiden til havet.


- Vedtaket forrige onsdag skapte overskrifter av relativt sjelden karakter. Folk er forbannet, overrasket og kjempeglad på samme tid. Vedtaket som ble fattet handler om folk sin bekymring for havets helse, denne er sterkere enn noen gang. Det er min vurdering at vi nå står ved et vegkryss. Jeg stemte selv imot forslaget, fordi det er et komplisert forslag, sa Røymo.


Næringslivet kan ikke være usikre på hva som skjer

Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe stemte som resten av sitt parti, mot benkeforslaget fra MDG. Han er klar på at næringslivet må slippe å være redde for hva kommunen vedtar.


- Vi som politikere må være ute å snakke med næringslivet, det kan ikke være slik at når vi som politikere møtes i kommunestyresalen, så er næringslivet usikre på hva som skjer. Vi er nødt å støtte betydeligere mer opp om initiativet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen, og følge dette opp i vår daglige politikk, sa Svardal Bøe.

Commentaires


bottom of page