top of page
  • Writer's pictureNFTR

- Samarbeid mellom kommunene blir viktig for å få til vekst og utvikling

Fredag i forrige uke tok vikarierende direktør, Lene Wium turen til NRK P1 Troms. Her fikk lytterne høre mer om hva hun tenker om 2000 nye, ungdommer, utviklingen i reiselivet og fremtiden til fiskerinæringen.
- Jeg har bestandig vært opptatt av vekst og utvikling av næringlivet, og det å få muligheten til å jobbe med dette nå er veldig spennende. Jeg gleder meg til å arbeide med satsinger som prosjektet "2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022". Videreføre den forankringen som prosjektet har i kommunene, og kanskje også tilføre noe ekstra, sa vikarierende direktør, Lene Wium til NRK P1 Troms.


Wium tror et av grepene som kan gjøres er å slutte å tenke kommune for kommune, men heller se på en helhetlig utvikling av regionen.


- Vi må tenke større enn bare Tromsø, sammen er vi store og får ting til. Samarbeidet mellom kommunene er viktig, sa Wium.


Her kan du høre hele intervjuet til NRK P1 Troms


Tror på ungdommen

Wium som har jobbet i Norinnova i mange år, og i den siste tiden som selvstendig næringsdrivende inn mot bedrifter i en etablerings- og/eller vekstfase. Hun har også gjennom sitt styreverv i Ungt Entreprenørskap fått sett viktigheten av å jobbe med entreprenørskap i skoleverket.


- Det er så spennende å jobbe med de unge, og jeg synes skoleverket ikke er flinke nok til å jobbe med entreprenørskap. De som bli introdusert for muligheten for å drive og skape egne bedrifter, er faktisk de som har størst sannsynlighet til å være de som går ut og faktisk gjør det. Derfor trenger vi mer entreprenørskap og innovasjon, sa Wium til NRK.


Bærekraftig vekst

Wium ser et stort potensial innen reiselivet og fiskeriene, men er klar på at en bærekraftig vekst må stå i førersetet.


- Vi må ta styring på hvilken retning vi ønsker å ta, og hvilken type destinasjon og turisme vi ønsker å ha. Vi må ha gode arenaer for å diskutere slikt, og arbeide sammen for å komme frem til noen felles pilarer for næring, kommune og fylket.


- Jeg tror det er viktig at vi tar en posisjon for vekst innen fiskerier. Vi må ha rammebetingelsene på plass for å utvikle denne næringen. Denne utviklingen må vi sikre at ikke går for fort fram eller for sakte frem, men har et bærekraftig aspekt ved seg som gjør at vi forblir fiskerihovedstaden i nord, sa Wium til NRK


Comments


bottom of page