top of page
  • Writer's pictureNFTR

Ringvirkningsanalysen 2017 - fiskeri

Updated: Jan 8, 2019


Den fangstbaserte fiskerinæringen skaper betydelige verdier i Troms fylke, viser en ny ringvirkningsanalyse fra Nofima. Fra venstre: Seniorforsker Roy Robertsen i Nofima, Lasse Holm, nestleder i styret i Næringsforeningen i Tromsø , forsker Thomas Nyrød i Nofima, seniorforsker Edgar Henriksen i Nofima og daglig leder Lars Valdermo i Troms Fryseterminal. (Foto: Wilhelm Solheim/Nofima)

Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.


Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. Analysen ble presentert opå årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viset at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 


Last ned rapporten her

Commentaires


bottom of page