top of page
  • Writer's pictureNFTR

Redusert studiestøtte for internasjonale studenter: Svært uheldig for lokale bedrifter

I Tromsø har vi lenge hatt gleden av å ønske internasjonale studenter velkomne. Dette er i ferd med å snu. Med det faglige mangfoldet og nye internasjonale vennskap har Tromsø en unik posisjon som studiested, men også fungert som en essensiell plattform for rekruttering av arbeidstakere til våre lokale bedrifter. I dag er det svært mange studenter som innehar deltidsstillinger, også blant de internasjonale. Dersom andel studenter reduseres betyr dette tilsvarende reduksjon i arbeidsstokken til lokalt næringsliv.

Trude Nilsen, adm. dir. Næringsforeningen i Tromsøregionen mener næringslivet taper på redusert studiestøtte for internasjonale studenter.

Nå blir denne dynamikken overskygget av regjeringens innføring av studieavgift for internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits. En rekke universiteter i landet rapporterer om en nedgang på nesten 80 prosent blant disse studentene. Det er både overraskende og skuffende at regjeringen ser ut til å overse betydningen av å tilby unge talenter muligheten til å utdanne seg over landegrenser, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Det skjer til tross for at Hurdalsplattformen slår fast at høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter.


Regjeringens beslutning om å introdusere studieavgift for internasjonale studenter har allerede fått merkbare konsekvenser i vår region. Lokale bedrifter opplever en dramatisk reduksjon i antall internasjonale ansatte. Flere av våre medlemsbedrifter, blant annet Hotel Radisson Bluutrykker bekymring over dette. Mange ansatte har valgt å si opp sine stillinger, fordi de skal flytte til ett annet land, da kostnaden knyttet til å studere i Norge har blitt for høy.


Denne utviklingen står i kontrast til det vi har vært stolte av: å tilby et inkluderende og kunnskapsrikt miljø for studenter fra hele verden. Vi har tidligere vært ett av få land i verden der internasjonale studenter kunne studere uten å bekymre seg for høye studieavgifter.


Det norske samfunnet er kjent for vår åpenhet, noe som har vært en styrke i kampen om de kloke hoder og varme hender. Den nye politikken demper derfor konkurransekraften vår, og vi glipper på talentfulle og ambisiøse studenter som ønsker seg til Norge, og for vår del Tromsøregionen.


I en tid der nordnorsk næringsliv allerede har utfordringer med å rekruttere arbeidstakere, er det nødvendig å opprettholde vår internasjonale tiltrekningskraft. Vi understreker derfornødvendigheten av å reversere regjeringens beslutning. For vår region er tilgang til internasjonal arbeidskraft avgjørende. Vi må fortsette å være en attraktiv destinasjon for internasjonale studenter og ansatte.

コメント


bottom of page