top of page
  • Writer's pictureNFTR

Prosjektmedarbeider på plass i 2000 nye-prosjektet

Updated: Oct 18, 2019


Næringsforeningens nye prosjektmedarbeider, Patricija Olchoviciutė.

Patricija Olchoviciute er ansatt som prosjektmedarbeider i prosjektet "2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022" og startet i stillingen 16. september. Olchoviciute som er masterstudent vil jobbe opp mot 60% med prosjektet til prosjektslutt i 2022.

Olchoviciute vil kombinere stillingen med en mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT og gleder seg til å ta fatt på oppgavene med å jobbe med fremdrift i prosjektet.


- I løpet av de neste årene vil prosjektet gjennomføre et bredt spekter av aktiviteter som vil legge til rette for økt vekst og verdiskapning i det regionale næringslivet. Jeg har stor tro på at aktivitetene vil generere nye private arbeidsplasser og samtidig føre med seg mange positive ringvirkninger for Tromsøregionen, sier Olchoviciute.Samhandling er nøkkelen

I Tromsøregionen er vi heldige og har en bred kompetanse innenfor næringslivet, akademia, offentlige institusjoner, politikere og gründere.


- Å satse på samhandling mellom de ulike aktørene tror jeg vil være nøkkelen til suksess, forteller Patricija.

En ressurs for prosjektet

Administrerende direktør Trude Nilsen er fornøyd med ansettelsen og ser frem til å få en ekstra ressurs inn i prosjektet.

- Med finansiering på plass og stor interesse fra næringsliv og offentlig sektor er prosjektet et av næringsforeningens viktigste satsingsområder i tiden fremover. I Patricija har Næringsforeningen fått en dyktig og dedikert prosjektmedarbeider til å jobbe med fremdriften i prosjektet, sier Nilsen.

Det siste året har Olchoviciute vært tilsatt som praktikant i Tromsø kommune og ved den norske ambassaden i Vilnius. Fra praktikantoppholdet i utenrikstjenesten tar Olchoviciute med seg verdifull erfaring fra politisk og økonomisk informasjonsarbeid samt næringsfremme. I Tromsø kommune jobbet hun med prosjektet Sprinter og Gründerhjelpa.


Comments


bottom of page