top of page
  • Writer's pictureNFTR

Praksisopphold: Læringsarena for studenter og næringsliv


Praktikant Ørjan Kjørsvik har de siste seks ukene fått et innblikk inn i hverdagen til NFTR


Næringsforeningen i Tromsøregionen har de siste seks ukene hatt masterstudent i Organisasjon og ledelse, Ørjan Kjørsvik på besøk. Direktør i Næringsforeningen, Trude Nilsen er klar på viktigheten av at arbeidsgivere åpner sine dører for akademia.


- Et praksisopphold er en utmerket mulighet for et taktskifte for studenter. Det å ta steget vekk fra en forutsigbar og trygg studiehverdag, til en dynamisk arbeidshverdag preget av høyt tempo og ulike arbeidsoppgaver er noe som vil kunne gi en verdi både for student og arbeidsgiver. Det å ha en ressurs som Ørjan hos oss tror jeg har vært lærerikt for han, og jeg vet det har vært det for oss, sier Nilsen.


Fra teori til praksis

Kjørsvik sier oppholdet hos Næringsforeningen har gitt ny innsikt og impulser som han vil kunne ta med seg tilbake til skolebenken.


- Praksisoppholdet i Næringsforeningen har gitt en mulighet til å få tatt i bruk ulike teoretiske perspektiver i en praktisk sammenheng, og har utfordret min evne til å sjonglere ulike oppgaver i et høyt tempo. Det å være i en jobbsituasjon med et unikt kompetansegrunnlag har gitt meg nye impulser som jeg vil ta med meg tilbake til UiT. Et slik opphold er også en flott mulighet til å få et innblikk i arbeidslivet, og vil være med på å spisse hvilke valg jeg gjør i fremtiden, sier Kjørsvik.


- Kompetanse er ferskvare

I dag forventes det at en tilegner seg ny kunnskap og nye arbeidsmetoder i gjennom hele arbeidslivet. Det at næringslivet rekker ut en hånd til universitetene og deres kompetanse er noe både Nilsen og Kjørsvik mener er et viktig grep i å knytte akademia og næringsliv tettere sammen.


- Praksisoppholdet har gitt meg innsikt i hvilke problemstillinger arbeidslivet er opptatt av. Samtidig har jeg fått god bruk for den akademiske tilnærmingen organisasjonsstudier har gitt meg, noe som har gitt meg en ny motivasjon for videre studiene mine, sier Kjørsvik


- Dette er en low-hanging fruit som svært mange kan ha stor nytte av. Gjennom å åpne dørene gir vi mulighetene til å lære av hverandre, kompetanse er ferskvare, sier Nilsen avslutningsvis.


Commentaires


bottom of page