top of page
  • Writer's pictureNFTR

Politikere på sommerjobb - praktisk erfaring for bedre politikk

Næringsforeningen i Tromsøregionen har i løpet av de siste ukene invitert førstekandidatene i Tromsø på sommerjobb hos lokalt næringsliv. Målsettingen med initiativet er å skape økt forståelse og innsikt hos politikerne om utfordringene og erfaringene som arbeidsgivere og arbeidstakere møter i ulike yrker og bransjer i privat næringsliv. Dette kan bidra til å sikre en lokalpolitikk som tar hensyn til mangfoldet og behovene til næringslivet og samfunnet som helhet.


F.v. Åsmund Karlsen taxisjåfør Tromsø Taxi, Anne Berit Figenschau Tromsø Høyres ordførerkandidat, Trude Nilsen adm. dir. Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Barbara Vögele (MDG) fikk prøvd seg i anleggsnæringen

Barbara Vögele fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) ble utfordret til å ta del i arbeidet hos Vakumkjempen, og oppdraget sendte henne nærmest til bunns. Om bord på Polar Pioneer måtte Vögele forsere trapper og stiger før hun nådde frem til oppgaven. Her fikk hun prøvd seg på fyll av ballastrommet.


Vögele ble godt kjent med de politiske utfordringene hos Vakumkjempen, og anleggsnæringen for øvrig. Etter at deponiet i Ørndalen ble stengt i 2016, har kapasiteten til å deponere overskuddsmasser blitt svært kritisk. Det er i dag betydelige transportavstander til nærmeste deponi, noe som resulterer i store utslipp. Gjenåpningen av Ørndalen for deponering av rene masser vil være en bærekraftig alternativ for både næringen og samfunnet for øvrig. Vögele fikk også innsikt i bedriftens utfordringer knyttet til behovet for arbeidskraft. I dag utdannes det ikke tilstrekkelig antall elever for å dekke bedriftens behov for arbeidskraft. Det ligger et stort potensial i inkludering av innbyggere som står utenfor arbeidslivet og endringer i kravene om lærlinger i forbindelse med offentlige anbud.


F.v. Barbara Vögele førstekandidat Tromsø MDG, Stig Kristiansen daglig leder Vacumkjempen.

Nikolai Skogan (KrF) testet seg i hotellbransjen

Skogan førstekandidaten til Kristelig Folkeparti (KrF) var også en av politikerne som tok del i initiativet. Han fikk muligheten til å prøve seg i flere ulike hotelljobber på Smarthotel Tromsø. Førstekandidaten utførte oppgaver som romvask, arbeid på kjøkkenet og resepsjonistoppgaver. Nikolai ble kjent med hotellets mange internasjonale arbeidstakere, og synes det var både lærerikt og gøy å ta del i arbeidsmiljøet.


Hotellsjefen på Smarthotel, Thorsen, var opptatt av å belyse den politiske utfordringen næringen står overfor, spesielt innføringen av turistskatt. For å sikre en effektiv drift og bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen er det avgjørende at det etableres klare og forutsigbare rammebetingelser. Spesielt ved innføringen av nye avgifter og skatter må konsekvensene grundig vurderes. Forutsigbarhet i politiske beslutninger gir virksomhetene muligheten til å planlegge fremover, tilpasse seg endringer og opprettholde en konkurransedyktig drift, samtidig som det gir trygghet for nye investeringer i næringen.


dere f.v. Trude Nilsen adm. dir. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Nikolai Skogan, førstekandidat KRF Tromsø og Marius Thorsen hotellsjef Smarthotel Tromsø.

Pål Julius Skogholt (SV) fikk innblikk i teknologibransjen

Ordførerkandidat Skogholt tredde inn i rollen som arbeidstaker hos Serit Tromsø. Skogholt startet dagen med å utplassere noen av de 250 printere som Serit skal levere til UiT Norges arktiske universitet. Med stekende sommersol og en vekt på godt over 100 kilo ble dette en varm start på dagen. Samtidig fikk han innsikt i bedriftens dynamikk og utfordringer gjennom deltakelse i kundemøter og leverandørmøter.


Det ble også tid til flere gode diskusjoner. Tromsø kommune er en betydelig kunde hos næringslivet og handler årlig varer og tjenester for 2,4 milliarder kroner. Skogholt satte pris på muligheten til å diskutere betydningen av å tilrettelegge for lokale bedrifter i offentlige anbud og fremme samarbeid mellom offentlige innkjøpere og næringslivet.


F.v. Torgeir Solberg salgs- og Markedsleder Serit Tromsø og Pål Julius Skogholt Tromsø SVs ordførerkandidat.

Irene Dahl (V) i praksis hos den lokale sjømatbedriften i Tromsdalen

Irene Dahl, Venstre-politiker og ordførerkandidat, byttet ut rådhuset med en arbeidsdag hos Karls Fisk og Skalldyr i Tromsdalen. Her fikk hun muligheten til å bidra inn i produksjonen. I løpet av besøket fikk Dahl også anledning til å smake på pukkellaks og ble imponert over bedriftens produksjon og ambisiøse satsinger.


Dagen startet med en samtale om fiskeripolitikk mellom Dahl og Karl Alberth Hansen, daglig leder i Karls Fisk og Skalldyr. Hansen og Dahl diskuterte flere sentrale punkter angående Tromsø kommunes rolle som en aktiv samfunns- og næringsutvikler. Dahl la spesiell vekt på betydningen av at kommunen fungerer som en pålitelig samarbeidspartner for næringslivet og understreket nødvendigheten av å legge til rette for små og mellomstore bedrifter. Dahl reflekterte også over næringslivets behov for tilstrekkelig kraft. Det er behov for offensiv tilnærming allerede nå og Dahl understreket viktigheten av at kommunen også tar en proaktiv rolle i å bidra til løsninger.


F.v. Trude Nilsen, administrativ direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Karl Alberth Hansen daglig leder Karls Fisk og Skalldyr og Irene Dahl ordførerkandidat Tromsø Venstre.

Anne Berit Figenschau (H) fikk prøvd seg i taxinæringen

Anne Berit Figenschau, Høyres ordførerkandidat i Tromsø, fikk prøvd seg innenfor ulike roller i taxinæringen. Sammen med taxisjåføren Åsmund Karlsen fra Tromsø Taxi fikk hun opplæring i taksameterbruk, kvitteringsskriving og kundeservice. Figenschau hjalp passasjerer med bagasje og døråpning, og kjørte forskjellige typer passasjerer, inkludert forretningsfolk og eldre som skulle til medisinske undersøkelser på UNN.


Gjennom gode samtaler med ansatte og ledelsen i Tromsø Taxi fikk hun også innsikt i utfordringene som taxinæringen står overfor etter innføringen av den norske taxireformen i 2020, og forteller selv at hun tar tilbakemeldingene på alvor og ser at frislipp egner seg dårlig i Tromsø.


F.v. Natalie Pettersen Salgs -og markedssjef i Tromsø Taxi og Anne Berit Figenschau Tromsø Høyres ordførerkandidat.

Praktisk erfaring for bedre politikk

Takk til alle bedriftene og politikere som har satt av tid i en travel hverdag for å komme tettere på hverandre. Vi håper at tiltaket har gitt politikerne verdifull innsikt i næringslivets hverdag og skapt en plattform for dialog mellom politikere og bedriftene. Dette initiativet er et skritt i riktig retning for å utvikle en politikk som tar hensyn til dagens behov og utfordringer i næringslivet, og for å styrke samarbeidet mellom politikere og næringslivet i Tromsø.


Næringsforeningen ønsker førstekandidatene lykke til med valgkampen, og ser frem til å se hvordan disse møtene reflekterer i deres politiske arbeid!


Comments


bottom of page