top of page
  • Writer's pictureNFTR

På tide å få flere kvinner inn i nordnorske styrer

Hva er konsekvensen av at makten i nordnorsk næringsliv ligger hos menn?

Ferske tall fra SSB viser at 8 av 10 nordnorske styremedlemmer er menn. Likestilling, mangfold og inkludering har i mange år stått på agendaen i arbeidslivet, men det skjer likevel lite. Fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap har nesten vært uendret de siste årene.


Foto: Kronikkforfatterne Camilla Solheim t.v. og Trude Nilsen t.h.

Krav om bedre kjønnsbalanse Det er bakgrunnen til at regjeringen nå har kommet med et lovforslag som skal fremme bedre kjønnsbalanse i norske styrerom. Lovforslaget er på høring (høringsfristen er 16. mars), og det er ingen grunn til å tro at det ikke vil bli innført i nær framtid. Spørsmålet er mer om hvor stort aksjeselskapet må være for at kravet skal gjelde dem. Her spør regjeringen om innspill både til omsetning og antall ansatte, og Næringsforeningen har vært i tett dialog med regjeringen her.

Konkret ser regjeringen på om kravet til kjønnsbalanse bør utløses hvis virksomheten har flere enn 20, 30 eller 50 årsverk, eller hvis sum av drifts- og finansinntekter overstiger 50, 70 eller 100 millioner kroner.

Mange nordnorske selskaper har både færre ansatte og mindre omsetning enn dette, og vil i denne omgang ikke omfattes at dette kravet. Likevel kan det være god grunn til at eierne av nordnorske selskaper kan bruke anledningen til å vurdere om de frivillig vil endre praksis.


Er du en attraktiv arbeidsgiver?

Tallene viser at næringslivet ikke er god nok til å bruke kompetansen til hele samfunnet. Tiden vi lever i krever mye av enhver organisasjon, alt fra raske og dynamiske prosesser til nyskaping og kontinuerlig utvikling. For å møte disse utfordrende tidene og den sterke konkurransen, har vi ikke råd til å benytte bare halvparten av arbeidsstokken.


Unge arbeidstakere er karrierebevisste og søker muligheter for personlig vekst og utvikling samt realisere sin drømmekarriere. Oppfattes du som en attraktiv arbeidsgiver dersom det kun sitter menn i ledelsen?


Større kompetanse

For å kunne rekruttere den rette kompetansen kreves det ledere som er i stand til å rekruttere denne. Store megatrender som digitalisering, mangfold, bærekraft og sikkerhet – i tillegg til nye markeder, ny konkurranse og nye lovkrav – fordrer en ny tankegang fra topp til bunn i enhver organisasjon.

Det er også unison enighet om at det lønner seg med kvinner i ledelsen. En PWC-undersøkelse viser at selskaper som har en kvinneandel på 20 prosent eller mer i styret eller ledelsen presterer bedre enn de som ikke har det.

Mangfold og likestilling i selskaper kan bidra til flere ideer, mer kunnskap og omsetning. Disse selskapene ser flere indikatorer når de tar avgjørelser, og tar dermed mer grundige og informerte avgjørelser. Et større mangfold i ledelsen gir også en større grad av innovasjon, kreativitet og kritisk sans i selskapene.


Hvordan er kjønnsbalansen i ditt styre?

Vi stusser på at vi ikke har kommet lengre i nordnorsk næringsliv all den tid fokus på likestilling og mangfold er en selvfølgelighet og hygienefaktor i dagens samfunn.


En sunn kjønnsbalanse vil sikre at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg i konkurransen om talentene, oppdragene – og være mer lønnsomme, også i årene som kommer.

Det er snart tid for generalforsamling i mange aksjeselskaper, og vi oppfordrer valgkomiteene til å gå en ekstra runde for å se etter dyktige og kvalifiserte kandidater. Målet må være å bidra til å rekruttere flere med ulik bakgrunn; det være seg eksterne styremedlemmer, flere kvinner, flere yngre kandidater og flere med internasjonal erfaring.

Skal vi løse morgendagens utfordringer, må vi ha med alle – også i ledelsen av nordnorske selskaper. Gratulerer med kvinnedagen!

Kilder:


SSB


Regjeringen: Høring: Bedre kjønnsbalanse i norske selskaper


PWC, Storebrand og Care, rapport: Investing in gender equality


Comments


bottom of page