top of page
  • Writer's pictureNFTR

Nye verktøy skal gjøre det enklere for internasjonale arbeidstakere å være ny i Tromsøregionen

Updated: Oct 29, 2023

Næringsforeningen i Tromsøregionen har lansert fire initiativer som en del av prosjektet Tilflytterstartegi, et samarbeid mellom kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, samt Troms og Finnmark fylkeskommune. Disse tiltakene er utformet for å gjøre det enklere for internasjonale arbeidstakere å trives og lykkes i vår region. Vi skal også bistå arbeidsgivere med kunnskap og hjelpemidler til å sikre en god onboarding-prosess for deres internasjonale arbeidstakere.1. Digital guide for internasjonale arbeidstakere

Uavhengig om tilflyttere kommer fra fjerne strøk eller nærliggende områder, ønsker vi å sørge for at dem føler seg velkommen og hjemme her i Tromsøregionen. Å flytte til et nytt land kan være spennende, men også utfordrende. Internasjonale arbeidstakere har ofte andre behov, og trenger informasjon om både arbeidshverdagen og det praktiske ved å bo og leve her. For å dekke disse behovene har vi utviklet en nettside skreddersydd for internasjonale arbeidstakere som flytter til Tromsøregionen.


Vårt mål er å gjøre overgangen så enkel som mulig. Nettsiden gir tilgang til praktisk informasjon om alt fra jobbmuligheter til boligsøk, samtidig som den gir en dypere forståelse av vårt lokale samfunn. Internasjonale arbeidstakere har ofte mange spørsmål, og vår guide tar sikte på å besvare disse for å sikre en enklere overgang til hverdagen i Norge.


2. Sjekkliste for arbeidsgivere med internasjonale arbeidstakere

Hvis du forventer en utenlandsk arbeidstaker, er det viktig å planlegge velkomsten og introduksjonen på arbeidsplassen grundig. Mange spørsmål vil oppstå, og det er viktig å forstå at internasjonale arbeidstakere ikke alltid har inngående kjennskap til den norske kulturen eller de lokale arbeidsvanene.


Arbeidsgivere som aktivt støtter integreringen og inkluderingen av utenlandske arbeidstakere har ofte en konkurransefordel og lettere rekruttering fremover. Vi har eksempler på arbeidsgivere som opplever at utenlandske arbeidstakere søker seg til dem direkte på grunn av ryktet om god ivaretakelse.


Sjekklisten inneholder viktig informasjon om hvordan arbeidsgivere kan veilede sine ansatte, fra praktiske detaljer som registrering av D-nummer til forståelse av den norske kulturen og arbeidslivet. Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å dra nytte av denne sjekklisten og hjelpe sine ansatte til å trives i Tromsøregionen.3. Felles søknad: Gratis språkopplæring og kompetanseheving

Språket er ofte nøkkelen til en vellykket hverdag for internasjonale arbeidstakere. Manglende språkkunnskaper og begrenset kjennskap til det norske samfunnet, inkludert skattesystemet, lønn og digitale tjenester, kan utgjøre betydelige utfordringer for trivsel og tilhørighet.


I samarbeid med AOF gir vi nå bedrifter muligheten til å forbedre kompetansen til sine internasjonale arbeidstakere gjennom en felles søknad. Vi har forenklet prosessen for bedriftsledere med tre enkle trinn:


1. AOF hjelper med søknaden, men bedriften må bidra med informasjon om virksomheten.

2. Bedriften må rekruttere deltakere til kurset etter at søknaden er innvilget.

3. Møte AOF for å planlegge gjennomføringen av kurset, inkludert tid, sted og innhold.4. Kompetanseprogram for arbeidsgivere

Det er viktig at arbeidsgivere har de nødvendige verktøyene for å lykkes med inkludering av internasjonale arbeidstakere. Vårt kompetanseprogram vil belyse momenter som mangfold som en konkurransefordel, språkopplæring, forståelse av norsk kultur, mangfoldsstrategi og tilrettelegging på jobb og i fritiden.


Vår første samling er den 13. desember, og vi har samlet et knippe eksperter og bedrifter som allerede har lykkes med integrering. Dette programmet vil bestå av tre samlinger, hold gjerne også av tiden 4. januar og 5. februar for de to neste samlingene.


Comments


bottom of page