top of page
  • Writer's pictureNFTR

Nye krefter inn i Næringsforeningen


(f.v.) Jan Roger Lerbukt, Andreas Willumsen, Renate Slettli Nymo, Trude Nilsen, Stein Windfeldt, Roar Karlsen, Grete Ovanger. Ikke til stede: Lasse L. Pettersen

Årsmøtet valgte inn Roar Karlsen som nytt styremedlem. Samtidig takker Lasse Holm fra Holm Agency for seg etter en formidabel innsats i styret.  


Det nye tilskuddet Roar Karlsen er daglig leder og eier av Maritim Sveiseservice AS. Roar har lang fartstid i næringslivet i Tromsø, og har en spesielt viktig rolle innen maritime næringer.  


- Det er utrolig flott å få inn en kapasitet som har hans erfaring og innsikt innen industri og maritime næringer sier styreleder Stein Windfeldt.

Styret er, i tillegg til fagrådene, en viktig ressurs og foreningen setter stor pris på jobben som legges ned.


- Det er viktig for oss å ha et kompetent styre som reflekterer bredden i medlemsmassen vår sier Windfeldt.


Roar ser frem til å samarbeide med resten av styret om å skape vekst og verdiskaping for næringslivet i regionen.


- Som daglig leder i Maritim Sveiseservice AS er informasjon om marked, rammebetingelser og næringslivet forøvrig svært viktig. For å kunne treffe riktige beslutninger i daglig drift, er nettverk og informasjon to viktige parameter. Styret i Næringsforeningen er en perfekt arena for dette sier Karlsen. 

Roar er særlig opptatt av rammebetingelsene for næringslivet generelt, og spesielt for industrien i Tromsø.  


- Jeg håper å kunne være en pådriver for bedre rammebetingelser for alle, men spesielt for industrien, samt være en medspiller for å øke kapasiteten og kompetansen hos industrien i Tromsø-regionen. Her vil følgende 4 parameter være viktig: arealer, infrastruktur, kompetanse og kapasitet. Via næringsforeningen kan vi jobbe for å legge til rette for alt dette, og øke den totale verdiskapningen i vårt nedslagsfelt sier Roar.

Comments


bottom of page