top of page
  • Writer's pictureNFTR

Nye ansatte i Næringsforeningen


Marianne Saus, Stein Windfeldt og Siren Somby

Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.

Marianne Saus har bakgrunn som prosjektleder og grafisk designer fra Rød Tråd, og har inntil nylig vært engasjert som vikarierende kommunikasjonssjef i Buktafestivalen og prosjektleder hos Vican. Siren Somby har bakgrunn fra NHO Troms og Finnmark og Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord.


Styret er trygge på at arbeidet med å drifte og lede Næringsforeningen kommer til å bli godt ivaretatt og videreutviklet med Marianne og Siren på laget. Deres kompetanse, ideer og nettverk er nyttige for tiden foreningen skal inn i. Det er viktig at foreningen holder stø kurs i påvente av ny direktør, og styret ser frem til at Marianne og Siren vil fortsette arbeidet med å styrke og synliggjøre næringslivet i Tromsø-regionen ved å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter.


Vi ønsker Marianne og Siren velkommen på laget!


Stein Windfeldt, styreleder 

Kommentare


bottom of page