top of page
  • Writer's pictureNFTR

Noen lysglimt

Mens vi beveger oss inn i uke fire med omfattende koronatiltak har mange bedrifter blitt pålagt til å stanse drift, mens andre har fått sitt markedsgrunnlag revet bort. Noen bedrifter holder fortsatt hodet over vann, men ser at situasjonen vil kunne endre seg innen kort tid. Det lokale næringslivet sliter, la det ikke være noen tvil ved det. Samtidig har myndighetene, næringslivet og lokalbefolkningen skapt flere lysglimt. Noen lysglimt har kommet i form av økonomiske tiltak, mens andre i form av samarbeid og solidaritet.

I mars publiserte Næringsforeningen en artikkel med 20 tiltak det lokale næringslivet selv mener er nødvendig for deres overlevelse. For spesielt mange små og mellomstore bedrifter var kompensasjonstiltaket nevnt som helt avgjørende. 27. mars presenterte regjeringen en ny tiltakspakke til små og mellomstore bedrifter som har delvis, eller helt bortfall av inntekter som følge av koronapandemien. Denne pakken skal bidra med kontanttilskudd til deler av de faste kostnadene bedriftene innehar. Detaljene er fortsatt uklar, men det antas at ordningen vil være operativ innen 17. april. Dette er en liten seier for mindre bedrifter, selv om kun tiden vil vise hvor effektiv ordningen faktisk er.


I tillegg til de nasjonale tiltakene, har Troms og Finnmark fylkeskommune presentert en egen fylkespakke. For korona-rammede bedrifter setter fylket av 40 ekstra millioner til næringsutvikling, reduserer kravene til låne- og tilskuddsmottakere, samt utsetter innbetaling med seks måneder på låneterminer med forfallsdato mellom 1. mars og 1. september. Fylkeskommunen vil heller ikke kreve tilbake tilskuddsmidler til aktiviteter og prosjekter som ikke lar seg gjennomføre som følge av koronapandemien. I tillegg fremskyndes oppussing av egne bygg. Dette er bare noen av tiltakene i fylkespakken, med enda flere tiltak på vei.


Mens myndighetene iverksetter de nevnte og flere andre tiltakspakker, har næringslivet og befolkningen også skapt flere lysglimt. Næringslivet i Tromsøregionen består i stor grad av små og mellomstore bedrifter, der mange under daglig drift ikke har kapasitet til innovasjons- og utviklingsprosjekter. Dagens situasjon har fremkalt omstilling og motivert flere bedrifter til å innlede nye samarbeid, som vil løfte deres tilbud også i fremtiden. De lokale virksomhetene har innen kort tid introdusert innovative løsninger som live shopping, nettbutikker og hjemkjøring. Eksempelvis har Tromsø Sentrum inngått et samarbeid med budbilselskapet Trobud, som nå leverer varer rett på døra fra nærmere 40 sentrumsbutikker, fra Bjerkvik i sør til Storslett i nord. Slik som handelsstanden, har enhver næring rom for innovasjon og utvikling. Vi må holde våre øyne åpne for nye muligheter som følge av endrede behov og forbruksmønstre. De fire siste ukene har bekreftet noe vi ofte tar for gitt; innovasjon er ikke bare for nyetableringer, men også for det eksisterende næringslivet med mer tradisjonelle bedrifter.


I denne tiden bekymrer vi oss over ting som helse, tap av livsgrunnlaget, permitteringer, konsekvenser for vårt lokalsamfunn og hvor lenge pandemien vil vedvare. Samtidig, hver for oss står vi sterkere sammen nå enn på lenge. Vi viser omsorg til hverandre, initiativ og et sterkt pågangsmot til å kjempe for vårt lokalsamfunn. Det vi viser er solidaritet.


Næringsforeningen ønsker å berømme det lokale næringslivet som samarbeider om nye løsninger og lokalbefolkningen som har vist solidaritet og samhold. Dette må vi ta med oss videre. Derfor oppfordrer vi enhver, både privatpersoner og virksomheter til å benytte seg av tilbudene og innovasjonene til det lokale næringslivet, også når Norge gradvis og forsiktig åpner igjen. Samtidig må vi holde øynene åpne for flere innovative løsninger og muligheter for samarbeid. Sammen bidrar vi til å kjempe for de eksisterende arbeidsplassene i lokalsamfunnet, og kanskje til og med skape nye.

Slik kan vi alle bidra til å skape enda flere lysglimt i vårt lokalsamfunn. God påske!

Kommentare


bottom of page