top of page
  • Writer's pictureNFTR

Næringsforeningen i Tromsøregionen jakter ny direktør

Vår direktør gjennom snart sju år, Trude Nilsen, har takket ja til nye utfordringer. Vi skal nå finne hennes erstatter.Trude Nilsen, administrerende direktør NFTR

- Trude har gjort en suveren innsats som leder for Næringsforeningen i Tromsøregionen. Vi ønsker å takke henne for meget godt arbeid, og vi ønsker lykke til i rollen som leder for Jordobservasjon Tromsø. Nå starter vi arbeidet med å finne en ny leder som kan ta Næringsforeningen videre, sier styreleder Geir Håvard Hanssen i Næringsforeningen i Tromsøregionen.


Viktig motor for utvikling

Næringsforeningen har gjennom sju år med Nilsen som direktør tatt en tydelig posisjon som pådriver for privat sysselsetting og næringsutvikling i Tromsøregionen. Den nye direktøren skal i samarbeid med medlemsbedriftene bidra til at næringslivet tar en sentral rolle i den videre utviklingen av Tromsøregionen.


- Tromsøregionen har et spennende næringsliv og gode muligheter til å styrke verdiskapingen gjennom ny næringsvirksomhet og grønn omstilling. Det neste tiåret vil privat sektor bli en viktig motor for utviklingen i vår region. Her vil Næringsforeningen spille en nøkkelrolle, sier Hanssen.


Dyktige medarbeidere

Næringsforeningen har solid økonomi, rundt 700 medlemsbedrifter og et godt team med dyktige medarbeidere.


- Den nye direktøren går inn som leder for fem dyktige medarbeidere som arbeider hardt for å løse oppdraget til Næringsforeningen. Dette er et solid fundament for at vi skal nå de strategiske målene for Næringsforeninga og næringslivet i regionen, sier Hanssen.

Lyses ut innen kort tid

Næringsforeningen i Tromsøregionen runder i 2024 hele 180 år og har lange tradisjoner som talerør for næringslivets interesser. Foreningen la nylig fram ny strategi, som definerer retningen for det videre arbeidet. Næringsforeningen har også sikret finansiering og igangsatt en rekke prosjekter som vil bidra til utvikling og kompetanseheving for næringslivet i regionen.


- Næringsforeningen har et solid fundament, og vi arbeider hardt for å bli best på næringsutvikling i Norge. Styret vil konstituere leder i Næringsforeningen fra Trude fratrer inntil ny direktør er på plass. Dette vil styret arbeide med parallelt med søket etter ny toppsjef. Stillingen lyses ut i løpet av kort tid, sier styreleder Geir Håvard Hanssen og legger til.


Geir Håvard Hanssen, styreleder


- Vi ser frem til å få på plass en dyktig leder som kan styrke Næringsforeningen ytterligere.

Comentarios


bottom of page