top of page
  • Writer's pictureNFTR

Vi feirer suksessen: 2.297 nye private arbeidsplasser skaper økonomisk vekst og utvikling

I 2018 satt Næringsforeningen i Tromsøregionen i gang prosjektet "2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022». Målsettingen var å sette privat verdiskaping på dagsorden og øke antall private arbeidsplasser i regionen. En av jobbskaperne er Egon i Tromsø, som til sammen med sine to restauranter har skapt 37 nye arbeidsplasser.


Adm. direktør Trude Nilsen i Næringsforeningen i Tromsøregionen markerer Egon sin vekst i Tromsø ved å overlevere kake til daglig leder Josefin Seropian sammen med Marlene Berntsen Bråthen.

- Vi har fulgt utviklingen av private arbeidsplasser tett, og var spent på om vi nådde målsettinga. Det ble ekstra utfordrende når vi ble satt kraftig tilbake som følge av pandemien, og nå har vi gjort opp sluttregnskapet. Det er gledelig å se at næringslivet i regionen ikke bare har kommet tilbake etter dette, men i tillegg har vokst med hele 2.297 nye private arbeidsplasser. Og dermed kan kommunene se fram til en økt skatteinntekt per år på omlag 179 millioner kroner, forteller adm. dir. Trude Nilsen i Næringsforeningen i Tromsøregionen.


Næringsforeningen har hatt viktige bidrag til flere politiske gjennomslag. Fra å sikre utvidelse og bygging av nytt terminalbygg på Tromsø lufthavn, helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen, til mindre enkeltsaker som skjenkebevilgning på kjøpesenteret Jekta.


- Vi gleder oss over at de lokale politikerne i større grad er opptatte av å utvikle det private næringslivet, og ser verdien private arbeidsplasser gir til felleskapet, forteller Nilsen.


Uten et nært samarbeid med kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Lyngen samt Troms og Finnmark fylkeskommune, ville ingen av disse seirene vært oppnådd. Gjennom prosjektløpet har vi etablert og forsterket gode og produktive samhandlingsarenaer som selvsagt videreføres.


- Det er topp at Næringsforeningen våger å sette et konkret mål og meisler ut en visjon for så å gå for å innfri dette. Ekstra gledelig er det å konstatere at målet ble nådd. Resultatet viser bare for et fantastisk næringsliv vi har i vår region. Vi må alle fremsnakke og synliggjøre hvor attraktiv det er å drive forretning akkurat her, slik at vi vinner kampen om de kloke hodene og arbeidsomme hendene, sier fylkesråd for næring i Troms og Finnmark fylkeskommune Marlene Berntsen Bråthen.


Det er riktig nok ikke foreningen selv som har økt staben med 2.297 nye ansatte, men det er både små og store bedrifter som har valgt å satse og ekspandere sin drift.


- Dette vitner om et næringsliv i vekst til tross for pandemi og usikkert verdensbilde, fastslår Nilsen.


De oppnådde resultatene har ikke bare ført til økt sysselsetting, men har også skapt verdiskaping i regionen. En analyse utført av Menon Economics i 2018 viste at 2.000 nye private arbeidsplasser innen eksporterende næringer ville ha en årlig verdiskapingseffekt på hele 1,8 milliarder kroner. Dette understreker betydningen av private arbeidsplasser for den økonomiske utviklingen i regionen.


Et annet resultat fra fireårs langt arbeid er kunnskapen og innsikten på viktige utviklingsområder som Tromsøsamfunnet trenger. Disse resultatene er videreført og formalisert i fire nye satsinger; AGIR – Arctic Green Innovation Region, traineeprogrammet Fremstr, ungnettverket Tromsø2037 og vårt bidrag i prosjektet Tilflytterstrategi. Disse vil sikre at det påbegynte arbeidet fra «2000 nye arbeidsplasser» videreføres i formelle løp, og vil adressere viktige utfordringer og muligheter knyttet til tilgang på arbeidskraft, bærekraftig næringsliv og økt samhandling mellom offentlige og private aktører.


- Vi ser frem til å bygge videre på suksessen og skape et enda sterkere næringsliv i Tromsøregionen, forteller Nilsen.

Comments


bottom of page