top of page
  • Lars Bjørkli

Nå er det Tromsøtid!

Vi ønsker med dette å invitere deg med på sommerkampanjen Tromsøtid, en seks ukers lang aktivitetsfestival i perioden 25. juni til 9. august. Sommerkampanjen vil gi aktører i Tromsø-regionen mulighet til å delta i et samlet aktivitetskonsept med en felles markedsføringsplattform. Vi ønsker å skape en annerledes festivalby og sette vårt preg på Tromsø gjennom hele perioden både på kort og lang sikt.


Tromsø har tidligere hatt en stor andel internasjonale turister - det vil vi ikke ha i år. Derfor ønsker vi å benytte anledningen og stillstanden i markedet til å posisjonere oss som et attraktivt reisemål også for innlandsturister. Det krever at vi kommuniserer annerledes og tilpasser produktene våre til den nye målgruppa.


For å få til dette trenger vi dere med på laget.


Vi tilbyr en gratis markedsføringskanal og plattform for arrangementene som skal skje i Tromsø i prosjektperioden. Magy Media vil bygge en nettside der dere som arrangører kan melde inn planene for sommeren. Resultatet som presenteres for publikum vil være en nettside, med en inspirerende og lett tilgjengelig oversikt over det imponerende og spennende aktivitetsmangfoldet som finnes i regionen.


Samtidig vil det kjøres en offensiv markedsføringskampanje, både på prosjektets egne plattformer, og på plattformene til initiativtakerne. Det lages en promovideoer som skal brukes i forkant, og underveis vil det skapes innhold, både ukentlige highlightvideoer fra aktiviteter og daglige bildeserier som spres bredt.

Håpet er at dere, både store og små næringsaktører skal bidra til å fylle aktivitetskalenderen gjennom festivalperioden. Det skal være lavterskel både å arrangere eventer og å delta. Vi vil også bistå med idedrodling og arrangørsparring, samt råd angående tiltak for å hindre smittespredning av korona.


Nettsiden vil vektlegge konkrete arrangementer og aktiviteter, men vil også ha mulighet for å legge inn butikker, restauranter, museum og lignende. Dere vil stå som ansvarlig arrangør av det dere melder inn.


Videre vil vi i samarbeid med Handelshøgskolen ved UIT tilrettelegge for produktutviklingsprosesser. Disse prosessene vil ha fokus på å utvikle eksisterende produkter og kommunikasjon, så de retter seg bedre mot den nye målgruppa årets sesong har. Nærmere info om dette vil komme.


Prosjektet er et samarbeid mellom Visit Tromsø-regionen, Næringsforeningen i Tromsøregionen, Tromsø Sentrum AS ,Handelshøgskolen UiT Norges Arktiske Universitet og Tromsø kommune, og målet er å gi bedrifter i og rundt reiselivsnæringen et markedsgrunnlag sommeren 2020.


Vi håper dere har tro på prosjektet, og sammen vil hjelpe oss å skape en rå aktivitetsfestival for sommeren! Kanskje har dere allerede har noen tanker om hvilket innhold dere ønsker å tilby og promotere? Løsningen for innmelding av aktiviteter er under utvikling, og er straks klar til bruk. Vi gir dere beskjed så snart det er mulig å melde inn arrangementer og aktiviteter. Gi oss gjerne beskjed allerede nå til arrangor@visittromso.no eller om dere planlegger å delta, så kan vi snakkes nærmere.


Om dere har spørsmål, idéer eller vil melde deres deltakelse, er det også bare å ta kontakt på arrangor@visittromso.no. Vi ser frem til å høre fra dere!


Følg også prosjektet i våre sosiale kanaler.

Instagram: @tromsotidbottom of page