top of page
  • Writer's pictureNFTR

Målsetning innen rekkeviddeDet første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.


- Dette var et fantastisk godt oppmøte og engasjement som lover bra for det videre arbeidet mot 2000 nye private arbeidsplasser. Det er en styrke at så mange tilretteleggere deltok, det er disse som kan være med å bidra til at næringslivet vokser slik et næringsliv skal vokse, sier Trude Nilsen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen.


Innen rekkevidde


I løpet av konferansen utfordret ordstyrer Geir Håvard Hanssen ulike bedriftsledere til å si hvor mange arbeidsplasser de kunne være med å skape. Her ble det klart at målsetningen om nye arbeidsplasser er fullt oppnåelig.

- Det som gleder meg mest er at man i løpet av tre timer klarte å avdekke ca. 1000 nye arbeidsplasser innenfor eksisterende næringer. Med kun 80 bedriftsledere til stede tror jeg at 2000 absolutt er innen rekkevidde, det motiverer oss i det videre arbeidet, sier Nilsen.

Lyttet til utfordringer


Som et ledd i prosessen med å skape nye private arbeidsplasser var det viktig at næringslivet fikk presentert deres utfordringer. Fredd Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett AS pekte på at det eksisterer en negativ holdning mot havbruk som forhindrer vekst og nye arbeidsplasser. Tove Sørensen i Tromsø Villmarksenter AS luftet også deres utfordringer i møtet med offentlige etater.


- Det er på slike dager at vi lærer hva som må forseres. Når Fredd mener det er holdninger som må endres for å oppnå vekst, er jeg langt på vei enig med han. Jeg tror holdninger vil endres gjennom økt kunnskap og forståelse. Dette skapes via samarbeid og dialog mellom næring og det offentlige. På den måten løser vi utfordringer og skaper arbeidsplasser, sier Nilsen.


Nå begynner arbeidet


- Mulighetskonferansen var bare første steg på veien mot nye arbeidsplasser, nå begynner arbeidet. Vi må få næringslivsaktører med lignende utfordringer i dialog med rette instanser, det er et arbeid vi som Næringsforening ønsker å fasilitere. Vi ønsker dermed å utfordre alle 100 deltakere til å prate med fem andre om initiativet og målsetningen. Skal vi sammen nå 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 må flest mulig stille seg bak målsetningen, sier Nilsen avslutningsvis.


Les rapporten fra Menon Economics her

Comments


bottom of page