top of page
  • Writer's pictureNFTR

Lyngen-ordfører: Næringslivet må jakte etter nye muligheter

Med et skifte fra pakketurisme og opplevelsesturisme til en økt etterspørsel for autentiske reiselivsopplevelser har Lyngen regionen store muligheter for nye private arbeidsplasser.

Patricija Olchoviciute, Svein Eriksen (næringsrådgiver), Dan Håvard Johnsen (ordfører), Lene Wium og Lars Bjørkli (ikke på bilde).

Fredag 13. desember ble første møtet for etablering av Samhandlingsarena med Lyngen kommune avholdt med Næringsforeningen i Tromsøregionen. Skal vi skape nye private arbeidsplasser er det viktig med samarbeid blant næringsaktører, mellom næringslivet og det offentlige, samt regionalt mellom kommunene i Tromsøregionen. Dan Håvard Johnsen, ordføreren i Lyngen kommune og Svein Eriksen, næringsrådgiver forteller at Lyngen har et stort uforløst potensial innenfor reiseliv og industri. Skal vi nå målsettingen om 2000 nye private arbeidsplasser er det viktig at regionen fokuserer satsninger på bransjer med bakgrunn i kommunenes og geografiens styrker. I 2020 revideres Strategisk Næringsplan, den vil være avgjørende for videre utvikling. Her er det viktig at vi fokuserer på kortsiktige gevinster samtidig som vi planlegger for langsiktige resultater.

I tråd med dagens etterspørsel

Lene Wium, vikarierende direktør i Næringsforeningen forteller at mulighetene er store når næringene samarbeider. Turistnæringen er i endring. Etterspørselen har beveget seg fra pakketurisme, til opplevelsesturisme og etterspørselen er nå på vei mot autentiske reiselivsopplevelser. Betydningen av dette er at turister ønsker i større grad å møte/oppleve vårt næringsliv, FoU virksomhet og lokale tjenestetilbud. Dette kan bety at våre primærnæringer (f.eks industri og fiskeri) blir bærekraften i reiselivsutviklingen fremover.

- Fremover må vi tilrettelegge i tråd med trender for etterspørselen i turistnæringen. Vi synes det er autentisk å dra til Italia for å tråkke på druer, vil ikke turistene synes det er autentisk å pelle reker? Det handler rett og slett om at industrien må se muligheten til å få flere bein å

stå på. Da genereres inntekter både fra produksjonen og reiselivet, forteller Wium.

Oppfordrer jakt etter nye muligheter

I Lyngen kommune har det vokst frem en sterk industrikultur på Furuflaten. Fremover vil det være viktig å videreformidle suksesshistoriene fra næringslivet for å tone ned den eksisterende janteloven som hindrer verdiskapning. Dan Håvard Johnsen oppfordrer næringslivet til å sette seg ambisjoner for vekst, samtidig påpeker han at det er viktig kommunen legger til rette for de eksterne betingelse næringslivet etterspør. Når næringslivet lykkes med et mål, må de sette seg nye.

- Istedenfor å tenke at nå er jeg berget for resten av livet, må bedriftene søke nye muligheter for seg, familie og nærmiljø, forteller Dan Håvard Johnsen.


I Lyngen, som de aller fleste distriktskommuner, er infrastruktur både en utfordring og en mulighet. Ullsfjordforbindelsen vil kunne være en mulighet for å skape en tettere relasjon mellom Lyngensamfunnet og Tromsø – og muliggjøre en videreutvikling av reiselivsnæringen og industrisatsingen til kommunen.

Veien videre Gjennom et sett av aktiviteter vil prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 jobbe det kommende året for utvikling av næringslivet i Lyngen kommune, samt samhandling mellom det offentlige og næringslivet.

Comments


bottom of page