top of page
  • Writer's pictureNFTR

Lanserer Norges første traineeprogram for bærekraft

Nå lanserer Næringsforeningen i Tromsøregionen traineeprogrammet Fremstr. Programmet har som mål å beholde og tiltrekke nyutdannede talenter til næringslivet i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. Med spennende og fremtidsrettede jobber, skal både bedriftene og traineene løfte næringslivet i vår region med bærekraft som fundament.

F.v. adm.dir. i Næringsforeningen Trude Nilsen og prosjektleder for Fremstr Emilie Isaksen.

Traineeprogrammet er et resultat av Næringsforeningens prosjekt «2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022» som nå går inn i sitt siste prosjektår. Et av de tydeligste funnene i prosjektet er at rekruttering er et av næringslivets største hinder for vekst og utvikling.


- Vi får stadig tilbakemeldinger om at næringslivet i nord sliter med rekruttering, og samtidig ser vi at unge ikke har god nok kjennskap om mulighetene og arbeidsmarkedet vårt. Vår region huser noen av de mest spennende bedriftene innenfor sin bransje. Vi har unike forutsetninger til å ta ledertrøyen på det grønne skiftet. Våre bedriftsledere vil skape nye arbeidsplasser, men har problemer med å finne rett kompetanse. Fremstr skal være koblingspunktet mellom næringslivet og talentene, forteller administrerende direktør i Næringsforeningen Trude Nilsen.


Viktig løft for regionen

I arbeidet med utviklingen av programmet har innspill fra toneangivende aktører vært viktig. Det er svært gledelig at både universitet, kommunedirektører og næringslivstopper viser høyt engasjement for å sikre regionen de beste talentene.


Med å samle kreftene og jobbe sammen vil næringslivet gjennom traineeprogrammet øke synligheten og kunnskapen om Tromsø som bo- og arbeidsmarkedsregion. Programmet vil favne om næringslivet i kommunene Karlsøy, Balsfjord og Tromsø og er støttet økonomisk av Troms og Finnmark fylkeskommune, Troms Holding og Samfunnsløftet.


- Det er utrolig positivt at vi har fått til et interkommunalt samarbeid rettet mot rekrutteringen av unge. Akkurat som bedriftene vil de tre kommunene gjennom samarbeidet styrke hverandre og nå ut til flere enn man gjør alene, sier rådmann i Balsfjord kommune Øyvind Korsberg.


Rektor ved UiT Norges arktiske universitet Dag Rune Olsen stiller seg også svært positiv til traineeprogrammet. Han viser til at en tettere kobling mellom næringsliv og akademia er sterkt etterspurt blant studentene. Gjennom samlinger vil traineene delta i et nettverk, skape nye relasjoner og styrke tilhørigheten til regionen. Erfaringene fra lignende programmer viser at traineene i de fleste tilfeller blir tilbydd fast stilling etter traineeperioden og blir værende i landsdelen.


- Fremstr vil være en honningkrukke for studentene våre! Studentene vil få bedre kjennskap til mulighetene i arbeidslivet i regionen. For å unngå at studentene trekker sørover etter studietiden er det viktig med kort vei uteksaminering til signert arbeidskontrakt, sier Olsen.


De unge forventer fokus på bærekraft

Fremstr skal være et tverrfaglig program som er åpent for nyutdannede med bakgrunn innenfor for eksempel byplanlegging, kommunikasjon, fiskeri, juss, ledelse, sivilingeniør osv. Alle med sine unike perspektiv og kompetanse på bærekraft. Med tanke på den massive jobben vi som samfunn står ovenfor vedrørende det grønne skiftet mener vi at dette er der fremtidens jobber ligger.


- Den røde tråden, eller snarere den grønne tråden, i Fremstr er bærekraft. Dette innebærer at stillingene bedriftene lyser ut vil ta utgangspunkt i bærekraft, det være seg økonomisk, sosial eller miljømessig. De felles samlingene for traineene vil også ha bærekraft som et sentralt tema, forteller prosjektleder i Fremstr Emilie Isaksen.


Bærekraft åpner for store forretningsmuligheter, vekst, innovasjon og arbeidsplasser for næringslivet, dersom vi er fremst i skoene i det grønne skiftet. Ferske tall fra Deloitte viser at 45 % av den yngste generasjonen arbeidstagere velger arbeidsgiver basert på etikk og holdninger. Vi vet at bærekraft er et tema unge både er opptatt av og som tar større og større del av timeplanene i utdanningsløpet.


- Vi erfarer en voksende trend blant unge arbeidssøkere. De som kommer på intervju er selv engasjerte, og spør KSAT om hvordan vi som arbeidsgiver jobber med bærekraft. Kandidatene er opptatt av temaet – og ønsker å jobbe med dette, sier Therese Kristiansen, HR Manager i KSAT.

En fornøyd gjeng på lansering.

Studentene er klare

Fremstr er norrønt og betyr fremst og det å gå i første rekke. Som ved alle store samfunnsomveltninger må noen gå fremst og det er naturlig at de unge tar denne posisjonen i næringslivet.


En av de som ønsker å gå fremst er student ved Handelshøgskolen Tarjei Drecker. Han har sammen med et utvalg studenter gitt innspill til retningen for traineeprogrammet.


- Som snart utdannet synes jeg dette er råkult og et etterlengtet tilbud i nord. Fremstr vil være en verdifull døråpner for studenter som ønsker å gå foran og få en pangstart på karrieren. Vi er mange som gleder oss til å se alle de spennende stillingene som lyses ut, forteller Drecker.


Vil du vite mer?

Årets stillinger vil lyses ut 1. mars, og første Fremstr-kull går i gang høsten 2022. Les mer og hold deg oppdatert på www.fremstr.no.


Bedrifter som er interessert i programmet kan kontakte prosjektleder Emilie Isaksen på 400 70 720 eller emilie@nftr.no. Torsdag 13. januar holder vi også et informasjonsmøte om programmet, påmelding: https://www.nftr.no/events/medlemsmote-fremstr


Comentarios


bottom of page