top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kronikk: Næringslivet trenger sine ansatte – vi trenger mer enn bare permitteringsordninger!

Skrevet av: Lene Wium, vikarierende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Tett dialog med det lokale næringslivet viser at mange arbeidsgivere har med tungt hjerte vært tvunget til å permittere sine ansatte. Andre bedrifter vil måtte permittere i nær fremtid hvis situasjonen vedvarer. Endringene myndighetene har iverksatt med å blant annet redusere arbeidsgiverperioden ved permittering fra 15 til 2 dager og sikre arbeidstakere full lønn i 20 dager var nødvendige og bra. Likevel ser vi at mange snart vil gå over i 60 prosent lønn ettersom denne perioden er over, samtidig som de ønsker seg tilbake i en jobbsituasjon. Vi ønsker å oppfordre myndighetene til å se på flere muligheter utover permittering, som både sikrer næringslivets overlevelse på lengre sikt og i større grad ivaretar arbeidstakere.

Dagens situasjon har fremkalt omstilling og motiverer flere bedrifter til å innlede nye initiativ og samarbeid. Andre har ikke hatt muligheten til å ha fokus på dette ennå, fordi majoriteten av ansatte er permittert. Koronapandemiens tidslinje er uklar, og skulle varigheten strekkes ut må vi se på tiltak som aktiviserer funksjonelle permitterte arbeidstakere. Et konkret forslag er å utvide tiltaket om midlertidig lønnstilskudd (NAV), slik at bedrifter istedenfor å permittere kan ha arbeidstakere i arbeid under koronapandemien.


Næringslivet i Tromsøregionen består i stor grad av små og mellomstore bedrifter, som under daglig drift ikke har kapasitet til å drive med innovasjon og utvikling av egen bedrift. I en ellers mørk hverdag, kan dette være anledningen til å igangsette slike aktiviteter. For å realisere dette, er bedriftene avhengig av å få sine dyktige ansatte tilbake i arbeid.

De siste ukene har vist at veien til innovative løsninger er kortere enn mange tror. Vi ser tilbud om kontaktløs hjemlevering, bruk av digitale hjelpemidler i arbeidshverdagen og bedrifter som trekker sammen for nye samarbeid. Dette er eksempler på et næringsliv som tilpasser og fornyer seg. Derfor mener vi at myndighetene må se på tiltak som understøtter og finansierer bedriftenes lønnskostnader for å motivere til og understøtte flere slike initiativ. Slik kan flere bedrifter overleve krisen, skape nye løsninger og sikre et bedriftsmangfold å komme tilbake til.

Gi oss muligheten til å benytte kompetansen som finnes hos bedriftene i Tromsøregionen, la ansatte få komme tilbake i jobb, få utfolde seg og få være med å kjempe for næringslivets fremtid!

bottom of page