top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kronikk: Kjøp gavekort og bevar lokale arbeidsplasser!

Skrevet av Trude Nilsen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen.


Strenge smittevernstiltak har lagt en demper på årets julebordsesong, en viktig gode for personalet ved enhver arbeidsplass. Selvsagt kan arrangementet flyttes til det er trygt å samles i større grupper, men næringslivet og de ansatte trenger oppmerksomheten nå.

Gjør noe hyggelig for dine ansatte til jul.

Manglende bestillinger er helt nedslående for restauranter, hoteller samt kultur- og opplevelsesaktører som allerede er rammet av en økonomisk katastrofe. Her kan vi som arbeidsgivere være med å gi et løft til lokalt næringsliv. Til de bedriftslederne som har valgt å avlyse eller utsette årets julebord, oppfordrer jeg dere til å gi de ansatte gavekort fra våre lokale bedrifter. Hvert eneste valg vi tar i dag, vil påvirke hvilke aktører og tilbud som overlever morgendagen.


Det er viktig at vi alle tar dette ansvaret på alvor. Hver jul har restauranter, hoteller samt kultur- og opplevelsesaktører hygget oss på julebord. Bak bedriftene står mennesker som har gitt alt for å fortrylle våre smaksløker med himmelsk mat og drikke, trimme magemusklene eller kose med ørene våre gjennom herlig kulturpåfyll. Det er nå vår tur å gi tilbake! Sammen kan vi bevare lokale arbeidsplasser, samt gjøre noe hyggelig for ansatte som har vært gjennom en stressende periode, preget av økt arbeidsbelastning, mer isolasjon og mindre sosial samhandling med kollegaer.


I prosjektet "2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022" har vi siden mars hatt stort fokus på å bevare eksisterende, i tillegg til å skape nye, private arbeidsplasser. Å ha en jobb er både økonomisk, sosialt og utviklingsmessig viktig for et hvert menneske. For bedrifter handler det om å overleve, men også om å beholde kompetente mennesker som har valgt Tromsøregionen som sin bo- og arbeidsregion. 2000 private arbeidsplasser i Tromsø tilsvarer rundt 120 millioner kroner årlig i skatteinntekter for kommunen. Lavere befolkningsvekst og færre arbeidsplasser gir allerede utslag for neste års budsjett. På mange ulike måter er regionens utvikling avhengig av at vi tenker lokale ringvirkninger for enhver avgjørelse vi tar, også når det gjelder julebord og julegaver.


Jeg er stolt av våre medlemsbedrifter som bla. KSAT, Elkjøp og ASKO som i år har valgt å gi sine ansatte gavekort, og håper at mange flere vil følge i deres spor. Til vanlig utløser gaver over 2000,- kroner skatteplikt, i år vil gavekort og refusjon på restaurantbesøk aksepteres som julebord og ikke skattlegges. Dette er en fantastisk mulighet for arbeidsgivere å gi de ansatte en opplevelse som kommer både dem og byen vår til gode. Før du handler; tenk ringvirkninger og lokale arbeidsplasser.


Sammen tar vi vare på hverandre og byen vår.

Commentaires


bottom of page