top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kronikk: Ikke glem næringspolitikken!

Updated: Sep 17, 2019


På Næringspolitisk debatt ble effektiv saksbehandling, næringsarealer og flere private arbeidsplasser diskutert. Nå er tiden inne å gjennomføre valgløftene som ble gitt ifølge direktør Trude Nilsen

Valget er over og forhandlingene om hvem som skal styre byen de neste fire årene har startet. Nå må næringspolitikken i Tromsø bli en viktig del av kaffepraten de neste ukene.


Vi har sagt det før og vi sier det igjen: En av de viktigste oppgavene for Tromsø kommune de neste årene er å bidra til at det skapes flere private arbeidsplasser – som øker verdiskapingen – og bidrar til nye skatteinntekter til kommunen.


Dette har også blitt grundig debattert i valgkampen. Flere av partiene i Tromsø ønsker et sterkt næringsliv og har presentert tiltak som skal bidra til denne veksten. Det er likevel mange velgere, også i bedriftene, som er lett bekymret for at lovnader i valgkamp glemmes når realpolitikken de neste fire årene skal meisles ut.


Vi i Næringsforeningen i Tromsøregionen har derfor satt opp en liten huskeliste til politikerne om hvilke lovnader som ble gitt i valgkampen, og en påminnelse om at disse bør inkluderes i de kaffekopper som skal drikkes og politiske plattformer som skal skrives.


Effektiv saksbehandling

I dag melder mange bedrifter at næringslivets møte med kommunen går for sakte og er preget av manglende forståelse for bedriftenes behov. Økt fokus og konkrete tiltak for å effektivisere saksbehandling er avgjørende for vekst i bedriftene når avklaringer og bistand fra kommunen er nødvendig.


Enkelte vil hevde at det ikke er enkelt å gjøre saksbehandlingen mer effektiv, gitt de mange statlige pålegg som hviler på de kommunale saksbehandlerne. De som mener dette er helt sikkert inne på noe. Vi håper likevel at partiene som skal forhandle diskuterer hvordan de kan forbedre effektiviteten i saksbehandling og ikke minst bedre samhandlingen mellom kommunen og næringslivet.


Vi ønsker oss en næringsvennlig kommune med en positiv holdning til bedrifter som har behov for å samarbeide med kommunen. Der er vi dessverre ikke i dag. Vi håper politikerne som skal styre kommunen de neste fire årene kan være ledestjerner som skaper entusiasme for næringsutvikling hos alle som bærer nøkkelkortet til Tromsø kommune rundt halsen. Det vil næringsforeningens medlemmer sette stor pris på.


Næringsarealer

En annen viktig sak for næringslivet er tilgangen på næringsarealer hvor de kan drive- og utvikle virksomheten sin. For nye bedrifter som ønsker å etablere seg i Tromsø er tilgang på tilrettelagte næringsarealer ofte nøkkelen til om etableringen blir en realitet eller ikke. For eksisterende bedrifter er mangel på tilgjengelige næringsarealer en brems som hindrer utvikling og som begrenser mulighetene for å skape flere private arbeidsplasser.


Tromsø vedtok i 2017 dagens arealplan. Her peker kommunen på områdene Breivika – Skattøra og Tønsnes som kjerneområder for næringsutvikling i eksisterende planperiode

frem til 2026. Grøtsund, Movik Næringspark og kystsoneplanleggingen vil alle være viktige områder og planverk i tilretteleggingen av framtidige næringsareal. Vi mener at politikerne i Tromsø ikke kan slå seg til ro med situasjonen i dag. Skal næringslivet vokse har vi behov for flere arealer som er tilrettelagt for næringsaktivitet, både på land og på sjø. Dette må gjenspeiles i de vedtak som skal fattes i tiden som kommer.


Vi håper derfor at politikerne som forhandler bruker tid på å snakke om hvordan de kan tilrettelegge for nye næringsarealer, på flere steder i kommunen, slik at bedriftene får gode vilkår for å vokse og skape nye arbeidsplasser i årene som kommer.


Flere private arbeidsplasser

Til slutt håper vi de mange kaffesamtalene de neste ukene vil handle om hvordan Tromsø kommune også på andre måter kan bidra til å øke andelen private arbeidsplasser i byen vår.

I dag utpeker Tromsø seg med høy andel statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser. Om vi skal øke verdiskapingen og skape flere arbeidsplasser, må Tromsø kommune gjøre et betydelig løft for å styrke og utvikle næringslivet i byen. Det vil gjøre byen vår mer robust om det skulle bli endringer i den offentlige sysselsettingen, men først og fremst vil flere og større private bedrifter bidra til nye skatteinntekter som kan finansiere de viktige tjenestene kommunen leverer til innbyggerne. Det må til for å lukke «haikjeften» som kjennetegner kommuneøkonomien i dag.


Næringsforeningen er svært glad for at flere av de politiske partiene i Tromsø har løftet 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022 som en felles ambisjon for Tromsø kommune blant sine prioriterte for neste periode. Det ble god stemning da vi fikk tverrpolitisk enighet i kommunestyret om å støtte initiativet. Men skal vi nå dette målet må næringspolitikken på dagsorden når den politiske plattformen for de neste fire årene utarbeides.


Vi håper derfor at de politikerne som snart skal diskutere utviklingen i Tromsø tar med seg huskelisten fra næringslivet når de møtes over nye kaffekopper den kommende tiden.

Comentarios


bottom of page