top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kronikk: En kjærkommen endring

Skrevet av Trude Nilsen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen.


Politikerne i Tromsø skal neste uke vedta nye retningslinjer for servering-, tobakk- og alkoholhåndtering i Tromsø kommune. De nye endringene åpner opp for skjenking av alkoholgruppe 1 og 2 for spisesteder som er lokalisert i, eller på, kjøpesenter. Vedtas forslaget om å lempe på skjenkebestemmelsene kan lokale handelsaktører endelig utvikle sitt tjenestetilbud, og skape helhetlige opplevelser for sine kunder, i dette tilfellet med et fullverdig serveringstilbud.


La det være sagt, Tromsø kommunes administrasjon skal ha honnør for å ha lyttet til de innspill som kom underveis og i etterkant av den såkalte Egon-saken. Endringen som administrasjonen nå presenterer for politikerne, representerer mer enn ett glass vin. Den muliggjør realiseringen av 40 nye private arbeidsplasser, med påfølgende skatteinntekter til en slunken kommunekasse. Vi har grunn til å tro at nettopp dette står sentralt når nye retningslinjer nå foreslås, og noe jeg håper politikeren tar med i sin beslutning.


I en tid hvor handelsstanden er under et enormt press både fra teknologiske nyvinninger og utfordringer knyttet til koronasituasjonen, er dette et kjærkommet grep fra kommunens side. Det vil bidra til fornyelse, nyetableringer og nye arbeidsplasser. Næringslivet får ofte spørsmål om hva politikerne lokalt kan gjøre for å bedre situasjonen vi befinner oss i. Dette er et eksempel på justeringer som virker å være små, men som skaper muligheter og arbeidsplasser i en tid hvor dette egentlig er utenkelig.


Men vi vet – som andre alle andre – at Tromsø er omkampens hovedstad. Det ligger alltid en frykt i bunn om em mulig helomvending når partiene har hatt sine gruppemøter og saksdokumentene skal opp til endelig vedtak. La nå ikke dette bli nok en slik situasjon hvor symbolpolitikk begrenser vekst og utvikling, men et eksempel på at det er mulighet og rom for å satse friskt i byen vår.


Det handler ikke bare om skjenking på Jekta. Men vel så mye om omstilling, arbeidsplasser og fremtiden til handelsstanden i denne byen.


Vi krysser fingrene!

Comments


bottom of page