top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kompetanse vil være viktig i omstillingen

Updated: Feb 25, 2019


-Slike møteplasser som dette er utrolig viktig for de utfordringene og mulighetene handelsstanden går i møte. Det at bedriftene i vår by kan møte lokalpolitikere og departementene er viktig for å sikre gode rammebetingelser, sier Trude Nilsen, om næringslivslunsjen på Næringslivets hus. Foto: NFTR

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen presenterte på vegne av næringsministeren stortingsmeldingen som ble lagt fram før jul om omstilling i handelsnæringen. Ett av tiltakene i meldingen er etablering av nye utdanningsprogrammer for å fylle kompetansebehovet til handelsnæringen.

Næringslivets hus var fylt til randen da Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen og innledere fra handelsstanden i Tromsø diskuterte utfordringene og mulighetene digitalisering, netthandel og omstilling medfører.


- Skal norske bedrifter hevde seg må teknologi tas i bruk som kutter kostnader. Restrukturering og effektivisering vil bidra til å øke behovet for kompetanseutvidelse, sa Bjarmann-Simonsen.

Administrerende direktør, Trude Nilsen er klar på at Næringsforeningen i Tromsøregionen vil sette fokus på å skape de beste rammebetingelsene i møte med framtiden.


- Som den største tjenesteytende næringen i Norge med 380 000 sysselsatte er det å gi handelsnæringen de beste rammebetingelsene for å møte transformasjonen som digitaliseringen medfører viktig. Å øke kompetansen, rekruttere rett arbeidskraft og en tilrettelagt avgiftspolitikk er tre elementer som Næringsforeningen ønsker å sette på dagsorden for lokalpolitikere, sågar som nasjonale politikere, sier Nilsen.


Vi må levere det nettet ikke kan levere

Senterleder for Jekta og leder for Fagråd Handel, Laila Myrvang mener vi må erkjenne at netthandelen ikke vil forsvinne med det første.


- Netthandelen er kommet for å bli, så kan vi bruke energi på å mislike det, eller spille på lag med den. Det vi må gjøre er å skape de gode møteplassene, vi må gjøre det trivelig å handle og levere det nettet ikke kan levere, sa Myrvang i sitt innlegg til forsamlingen.

- Det å få kompetanse er vår gullgruve

Trude Lorentzen er daglig leder for Bryggejentene AS i Ersfjordbotn, hun benyttet sitt innlegg til å gi et innblikk i hvordan omstillingen er for små butikker, da i dette tilfellet i distriktet.


- I 2013 prøvde vi nettbutikk og lyktes ikke. Vi var så små at vi hadde akkurat for lite kompetanse og økonomi til å lykkes. Vi brukte tiden vår på å overleve som butikk. Det vi har savnet er lettere tilgang til kompetanse. For oss har Digitaliseringslaben til Næringsforeningen i Tromsøregionen og ATEA vært en kjempe portal for tilgang på kompetanse. Det å få kompetanse er vår gullgruve, sa Lorentzen.


Kundereisen starter tidlig

Yngve Larsen er CEO i Mystore, en e-handelplattform med 1600 nettbutikker i sin portefølje. Larsen er opptatt av at produktene butikkene selges må ut i de kanalene hvor kundene er.

- Kundereisen starter ikke når kundene kommer inn døren, den startet kanskje for 14 dager siden med et google-søk. Det å være i butikk er å være tilgjengelig i én kanal. Sannheten er at du skal være i 15-20 kanaler, sier Larsen.


Byutvikling er viktig

Statssekretær Bjarmann-Simonsen, med bakgrunn som prosjektsjef for Smart City og samfunnsomstillingsprosjektet «Ny by – ny flyplass» i Bodø, kom også med en oppfordring rundt infrastruktur og byutvikling - Bodø og Tromsø er byer på grunn av at vi startet med handel. Byutvikling er det viktigste lokalpolitiske virkemiddelet for utviklingen av handelsnæringen, sa Bjarmann-Simonsen.


Daglig leder i Tromsø Sentrum AS, Trude Ørpetvedt understreket dette og pekte på at kortere byråkratiske prosesser for næring- og boligutvikling i sentrum er viktig. Ørpetvedt ønsker også flere statlige arbeidsplasser i sentrum.


- Vi ser at store statlige arbeidsplasser forlater byen. Disse handlet her, de spiste her men flytter nå ut fordi det er blitt for vanskelig å prosjektere bygg, sa Ørpetvedt.

Comments


bottom of page