top of page
  • Writer's pictureNFTR

Inviterer næringslivet til mulighetskonferanseVi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.

- Gullkortet fra staten er snart brukt opp. Vi kan ikke lene oss på fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser i like stor grad som vi gjør i dag. I fremtiden trenger vi private arbeidsplasser for å øke verdiskapingen i Tromsøregionen. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle oss hvor de ser muligheter for vekst, sier Trude Nilsen, adm.dir for Næringsforeningen i Tromsøregionen.


1,8 mrd. i verdiskaping


I følge Næringsforeningen bør Tromsøregionen ha som mål å etablere 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Dette krever tilrettelegging for lokalt næringsliv og en målrettet satsing på de store næringene som eksporterer varer og tjenester ut av regionen.

- Våre analyser viser at verdiskapingen og ringvirkningene i form av kjøp av varer og tjenester er klart størst innenfor privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser innenfor private eksporterende næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. Dette er 464 millioner kroner mer enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 millioner kroner mer enn i fylkeskommunen eller statlig sektor, sier Nilsen.

I følge Næringsforeningen må vi satse på vekst for eksisterende bedrifter i de eksporterende næringene om vi skal nå målet om 2000 nye arbeidsplasser innen 2022.


- Tromsø er en av Norges viktigste fiskerihavner, men vi er ikke spesielt gode på videreforedling av den sjømaten vi henter på land. Reiselivet har gjort en formidabel jobb for å utvikle gode tilbud til vinterturistene, men på sommeren gjør vi lite for å øke verdiskapingen fra de turistene som kommer hit. I tillegg har Tromsø et teknologimiljø som på enkelte områder er ledende i Norge og verden. Hvordan kan vi utnytte dette for å skape videre vekst?, spør Nilsen.


Mulighetskonferanse

TORSDAG 19. APRIL KL 8.30 - 11.00 SCANDIC ISHAVSHOTEL

Registrering og frokost fra kl 8.00


Nå inviterer Næringsforeningen i Tromsøregionen til en mulighetskonferanse hvor næringslivet inviteres til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst og hva som begrenser veksten.


- Mulighetskonferansen er første steg i et arbeid hvor vi ønsker å skape større forståelse for mulighetene og begrensningene for næringslivet hos de som styrer tilretteleggingen og rammebetingelsene. Til konferansen inviterer vi Tromsø kommune, Tromsø havn, Innovasjon Norge, Avinor, NAV, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen til å delta og lytte til innspillene som kommer fra bedriftene som deltar, sier Nilsen.


120 mill. i årlige skatteinntekter


Om Tromsøregionen lykkes med å etablere 2000 nye private arbeidsplasser vil dette ha positiv effekt for inntektene til Tromsø kommune.


- De kommunale utgiftene øker og det blir et stadig større gap mellom inntekter og kostnader. Om de 2000 nye private arbeidsplassene kom kun i Tromsø vil dette, i følge Menon Economics, bidra med årlige skatteinntekter på rundt 120 millioner kroner per år. Økte skatteinntekter vil være avgjørende for å kunne opprettholde velferdsnivået i kommunen i årene som kommer, sier Nilsen.


Comments


bottom of page