top of page
  • Writer's pictureNFTR

Intuy AS vil vokse i Nord-Norge

NFTR sitt nyeste medlem Intuy AS ser på muligheten å skape ti nye arbeidsplasser i Tromsø og Bodø i tiden som kommer. De håper å bli en markant aktør innen den praktiske digitaliseringen, og har pekt seg ut én næring de vil jobbe tett med.


Denne uken kunne vår medlemsbedrift AV Fusion AS annonsere at de bytter navn til Intuy AS. Navneendringen gjenspeiler bedre bedriftens kommende satsingsområder og ses på som et taktskifte internt.


- Det er en endring i vår bransje hvor AV-navnet (Audio-Video) ikke lenger gjenspeiler våre satsinger. Vi skal drive med mye mer, spesielt rettet mot byggebransjen. Vi jobber spesifikt med digitaliseringen av denne næringen og i det bildet behøver vi ikke AV-navnet, sier daglig leder i Intuy, Frode Aardal.


Daglig leder i Intuy AS, Frode Aardal

Ønsker å skape arbeidsplasser Intuy AS har i dag tre ansatte ved deres kontor i Tromsø, Aardal er klar på at de har en uttalt ambisjon om å vokse.


- Den satsingen vi nå gjør medfører at vi har planer om vekst i Tromsø. Vårt uttalte mål er at vi skal vokse i byene Oslo, Tromsø og Bodø. I Nord-Norge er det ikke utenkelig at vi kan skape ti nye arbeidsplasser, sier Aardal.


Et varsku Aardal har stor tro på teknologinæringen som en av de næringene med størst vekstpotensial. Likevel er tilgangen på kompetent arbeidskraft utfordrende.


- Det er veldig vanskelig å få rekruttert folk med rett kompetanse. Det vi ser nå er at vi egentlig bare «stjeler» fra andre i samme sektor, og som igjen bare svekker næringen som helhet. Vi ser at vi må gå nye veier, og får nå i gang med et lærlingeprosjekt i Tromsø hvor vi kan ta inn kompetanse og videreutvikle denne, sier Aardal avslutningsvis.

Comments


bottom of page