top of page
  • Writer's pictureNFTR

Innovasjon til beste for medlemmene

- Du er nødt til å være med på endringen. Om ikke går toget fra deg, sier konsernsjef Kurt Figenschau i Bonord. Etter tre år med Figenschau i lederstolen har Bonord doblet omsetningen, og tatt posisjonen som et av de ledende boligbyggelagene i Norge.


Visjonen til Bonord er «Vi bygger Nord-Norge». Den legger føringer for mye av det arbeidet vi gjør. Det handler om å utvikle landsdelen. Å skape noe, sier Figenschau. Foto: Geir Håvard Hanssen

Bor du i Tromsøregionen er Bonord et selskap du garantert kjenner til. Det innovative boligbyggerlaget har sitt utspring i gamle Tromsø Boligbyggelag, som siden slutten av 60-tallet har vært sentral i utviklingen av boligtilbudet i Tromsø. Det har resultert i mange gode boliger på fastlandet, Tromsøya og på Kvaløysletta. I dag er også boligbyggerlagene i Hammerfest og Harstad innlemmet i Bonord.


Visjonen til Bonord er «Vi bygger Nord-Norge». Den legger føringer for mye av det arbeidet vi gjør. Det handler om å utvikle landsdelen. Å skape noe, sier Figenschau.

1000 nye boenheter i Hamna og Kroken

Denne sommeren er det tre år siden han gikk fra jobben som finansdirektør i Alf Brekken og Sønner AS til rollen som konsernsjef for Bonord. Før det har han fartstid som banksjef i Danske bank. Den gang ble han presentert av boligbyggelagets eget magasin som en ambisiøs arvtager. Det er en beskrivelse som har slått til. På de tre årene Figenschau har sittet i topplederstolen er driftsinntektene i konsernregnskapet nær doblet og nye tjenester er utviklet. Nå arbeides det iherdig med nye boligprosjekter som skal tilføre ny kvalitet til den arktiske hovedstaden.


- Etter mange år hvor vi i hovedsak har forvaltet eksisterende boligmasse, skal vi nå bygge Nord-Norge igjen. Her i Tromsø arbeider vi med boligprosjekter i Kroken og Hamna som samlet vil gi i underkant av 1.000 nye boenheter. Vi skal skaffe boliger til medlemmene våre og vi skal tenke grønt i alt vi gjør. Da må vi tørre å tenke nytt, sier Figenschau.


Bonord har et godt samarbeid med Næringsforeningen i Tromsøregionen. – Gode boliger er en av nøklene for vekst i Tromsø, sier direktør Trude Nilsen i Næringsforeningen. Foto: Geir Håvard Hanssen

Tilbyr bildeling

Et av områdene Bonord har satt søkelys på i utviklingsarbeidet er behovet for bil og parkeringsplass når nye boligprosjekter skal realiseres.


- I Kroken er det i overordna regulering lagt opp til 1,25 parkeringsplasser per boenhet. Vi har regulert dette ned til 0,7 - fordi parkeringsplassene gjør boligene mye dyrere for de som vil inn i boligmarkedet. Samtidig lanserer vi et tilbud om bildeling. Om flere velger å leie bil når de faktisk har behov for den, kan vi redusere byggekostnadene med mange millioner kroner. Vi håper flere utbyggere vil bli med i utviklingen av det nye bildelingstilbudet, sier Figenschau.


Ny idrettshall i Kroken

I tillegg til bildeling, vil nysatsingen i Kroken by på en rekke andre kvaliteter som mange setter pris på.


I det nye boligprosjektet gjør vi det mulig å stå på ski helt hjem når du har vært i alpinbakken. Vi regulerer også inn en ny idrettshall, og boligene får tak og vegger med solceller. Det vil redusere strømregningen til de som bor der, sier Figenschau fornøyd.

Må tørre å ta dårlige beslutninger

De siste årene har Bonord lagt vekt på å utvikle organisasjonen og tjenestetilbudet til medlemmene. De fem forretningsområdene i konsernet inkluderer boligbygging, forvaltningsoppgaver, eiendomsmegling og medlemsfordeler. Den brede porteføljen krever at Bonord-laget bygges på tvers av avdeling og geografi.


- Som leder er jeg opptatt av å gi medarbeiderne trygghet for at de kan ta selvstendige beslutninger. Enkelte er redd for å gjøre feil, men skal vi utvikle oss må vi også tørre å ta noen dårlige beslutninger. Jeg håper at dette er beslutninger hvor vi sier ja til noe, og ikke nei. Det er mulig å hoppe av om du er kommet på feil tog, men nesten umulig å komme på et tog som er gått fra deg, sier Figenschau.


Et Bonord

Samtidig ønsker han at medlemmene skal oppleve Bonord som et selskap det er enkelt å være i kontakt med og forholde seg til.


- Vi skal ta godt vare på kundene våre, uansett hvem av oss de er i kontakt med. Vi har et mantra om at vi er Ett Bonord. Vi er alle på det samme laget, selv om vi har ulike roller, sier Figenschau.

Etter tre år med Figenschau i lederstolen har Bonord doblet omsetningen, og tatt posisjonen som et av de ledende boligbyggelagene i Norge. Nå går de i gang med ny boligbygging i Tromsø. Foto: Geir Håvard Hanssen

Fremst i Norge på å tenke nytt

Med 75-års historie, 26 000 medlemmer, rundt 160 millioner kroner i omsetning og sterk medlemsvekst, har Bonord en solid posisjon i Tromsø, Hammerfest og Harstad. Det er et godt fundament for videre utvikling.


Vi har kompetanse, historikk og god soliditet i selskapet. Boligbyggelagene har vært flinke til å ta vare på pengene sine. Nå er vi opptatt av hvordan vi kan bruke de til å utvikle Bonord og skape et enda bedre tilbud til medlemmene våre, sier Figenschau.

Innovasjon til beste for medlemmene

Selv om enkelte har ytret seg skeptisk til boligbyggerlagets fokus på grønn innovasjon, er Figenschau trygg på at dette er en helt nødvendig utvikling.


- Jeg mener at det innovasjonsarbeidet vi gjør er til beste for medlemmene våre. Vi ønsker å gå foran og tenke nytt, og det er ingen motsigelse mellom det å tenke grønt og av det få til god butikk. På det første styremøtet etter at jeg kom inn som konsernsjef dro vi til Bergen for å lære. Nå kommer andre boligbyggerlag til oss for å snakke om det arbeidet vi gjør - og vi deler gjerne. Boligbyggelagene i Norge er en stor familie og vi ønsker å gjøre hverandre bedre. Slik burde vi også tenkt ift. den landsdelen vi bor i. Vi må bli flinkere til å applaudere hverandre, framsnakke de som lykkes og heie på de som tenker annerledes. Det er det som skaper utvikling, avslutter Figenschau.

Comments


bottom of page