top of page
  • Writer's pictureNFTR

- Innovasjon lønner seg

VSK Fiskeredskaper AS på Vannareid leverer garn og utstyr til fiskeflåten i Norge. Nå gir en målrettet satsing på innovasjon gode resultater for fiskeribedriften på Vannareid.

Administrativ leder Freddy Mikkelsen i VSK Fiskeredskaper AS har de siste årene satset målrettet på innovasjon. Det har resultert i en omsetningsvekst på 3 millioner kroner siden 2017. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Fra kontoret i Kokkevollen Næringspark har adm. dir. Freddy Mikkelsen i VSK Fiskeredskaper AS god utsikt til Hamrefjorden og videre ut til storhavet. Nærheten til leia og et aktivt fiskerimiljø i Karlsøy, har vært viktig for den utviklingen VSK Fiskeredskaper AS har opplevd de siste årene.


- For oss er det en fordel å ha hovedkontoret og produksjonen her i Karlsøy. Her på Vannareid er vi nær kundene. Det er mange fiskere som stikker innom og tar en kaffe i det daglige. Det gjør at vi kjenner temperaturen i fiskerinæringen og har venner som kan teste nye produkter og løsninger for oss.

- I tillegg går det fiskebåter fra hele Norge forbi her. Mange stopper for å få nye garn eller hjelp med andre utfordringer de har. Vi gir de god service og da blir de gjerne faste kunder som kommer tilbake hit, sier Mikkelsen.

Q-garn

Siden 2017 har selskapet økt omsetningen fra garnproduksjon og salg av fiskeredskaper med drøyt 3 millioner kroner (2019). Bakgrunnen for den solide veksten er en strategisk satsing på utvikling av nye produkter. Med de nye Q-garnene har VSK Fiskeredskaper AS kapret kunder over hele Norge.


- Q-garnene er vevd med en oval tråd. Det gjør at tråden legges seg med den flate siden inn mot fisken. Det gir mindre skade og kvaliteten blir bedre. I tillegg er dette garnet enklere å arbeide med.


- Vi oppdaget og tok i bruk denne teknologien 2-3 år før konkurrentene våre fanget dette opp. Vi fikk mange positive oppslag i media da vi lanserte dette produktet. Det var en innovasjon som markedet etterspurte, sier Mikkelsen


VSK Fiskeredskaper AS har et av de fremste miljøene på garnskyting i Norge. På bildet produserer Viktorija Gedviliene (t.v.) og Zivile Turskiene kveitegarn. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Tester ut miljøgarn

Nå har selskapet satt fokus på de miljøutfordringene fiskerinæringen opplever med garn og teiner som sliter seg og blir stående i sjøen. Det har resultert i et nytt produkt som de nå tester ut i samarbeid med garnleverandøren i Khon Kane.


- Det vi tester ut er en ny type miljøgarn. Det er et garn som går i oppløsning om det sliter seg og blir stående i sjøen over lang tid. Så langt viser testingen lovende resultater. Det tar 4-5 år før vi vet endelig om de er sterk nok i daglig bruk, og om de råtner slik de skal, om de blir stående i havet. Vi forsker på dette sammen med fabrikken som leverer garn til oss. Det er et spennende samarbeid, sier Mikkelsen.


Ønsker pellets maskin

Han jobber også for få på plass resirkulering av de ødelagte garnene som kundene leverer inn til VSK.


- Det er mye god nylon i de gamle garnene vi får inn. Dette råstoffet kan brukes til andre produkter. Vi ser nå på mulighetene for å søke støtte til en maskin som kan smelte gamle garn om til plast-pellets. Da kan utslitte fiskegarn bli til nye produkter, sier Mikkelsen og legger til.


- Det er store verdier i gamle fiskegarn, om vi bruker dette råstoffet på riktig måte. Tidligere fikk vi betalt for å sende dette til en miljøbedrift i Salten. Nå ser vi muligheter for å utvikle dette til et eget forretningsområde i VSK. Vi har ikke hatt kapasitet til å starte dette arbeidet før nå. Vi ønsker oss en prosjektleder som kan arbeide med å utvikle dette miljøprosjektet for oss.

Gode resultater

Fokuset på innovasjon og utvikling har skaffet VSK Fiskeredskaper AS nye kunder og bidratt til at de leverer gode økonomiske resultater.


- Nå er vi blant de 2-3 største leverandørene av garn til fiskeflåten i Norge. De nye produktene vi har utviklet har gitt oss et løft, både økonomisk og markedsmessig. Det er ikke tvil om at innovasjon lønner seg, sier Mikkelsen, og legger til.


- Det var nettopp to unge fiskere som investerte i utstyr for 1 million kroner her. Det er artig når de unge velger å satse på fiskeryrket. Vi hjelper de med å rigge utstyret slik at det fungerer best mulig. Når vi rigger utstyr på en båt, leverer vi komplette produkter som er klare til bruk. Garnene knytter vi sammen og leverer i sekker. Da kan de bare spole de inn på blokka i båten, og derfra sette de i havet.


Godt miljø for garnskytere

Bedriften på Vannareid har gjennom de siste årene også utviklet et av de fremste miljøene på garnskyting i Norge.


- Jentene som skyter garn er fra Litauen, mens ei er fra Thailand. Det har gått greit med rekrutteringen og vi har et godt miljø for garnskytere her på VSK. Malison Sangros har vært her i 17 år. Hun er blitt en rutinert garnskyter, sier Mikkelsen.

Malison Sangros kom til Vannøya fra Thailand. Nå har hun vært 17 år i VSK Fiskeredskaper AS. - Hun er blitt en rutinert garnskyter, sier Mikkelsen. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Gode produkter og god service

Han tror gode produkter og god service er nøkkelen for å lykkes som leverandør til sjømatnæringen. Når et problem dukker opp, står medarbeiderne på VSK klare for å ordne opp.


- Vi krangler aldri med kundene våre. Om noe bli feil ordner vi opp, slik at kundene blir fornøyd. Vi ønsker at kundene skal oppleve oss som en bedrift med høy servicegrad, sier Mikkelsen.


Vant omdømmepris

Den suksessen VSK Fiskeredskaper as opplever har også blitt fanget opp i Karlsøysamfunnet. I 2019 ble bedriften tildelt Karlsøy kommunes omdømmepris av ordfører Mona Pedersen. Hun begrunner tildelingen slik:


- VSK Fiskeredskaper er en viktig leverandør til sjømatnæringen i Norge. De har kunder over hele Norge og har etter hvert blitt godt kjent langt utenfor Karlsøy kommune. De siste årene har de utviklet nye, innovative produkter som næringen legger merke til. De er også en viktig bidragsyter til sysselsetting og integrering av nye medarbeidere. De resultatene de oppnår har gitt mange positive oppslag om VSK og Karlsøy. Det bidrar til å bygge vårt felles omdømme, sier Pedersen.

Comments


bottom of page