top of page
  • Writer's pictureNFTR

Hvordan ser lederhverdagen ut for små og mellomstore bedrifter i nord?Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.


Til tross for at små og mellomstore bedrifter er utrolig viktig for næringsutviklingen i nord vet vi lite om lederhverdagen i disse bedriftene. Dette er bakgrunnen for onsdagens frokostsemniar der vi samlet bedriftsledere for en felles erfaringsutveksling sammen med Handelshøgskolen og NHO Arktis. Med en praktisk tilnærming tar forskerne sikte på å få mer kunnskap om ledernes arbeidshverdag og utfordringer gjennom gruppearbeid og dialog. 


Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Anne-Grete Sandaunet ser nytteverdi i å ta steget ut for å prate med ledere. 


- Det er et mål for oss å bidra med forskning som er nyttig og relevant. Da må vi ut å høre hva som opptar de som står midt oppe i lederhverdagen. Et møte som dette er derfor av stor verdi i arbeidet med å få grep om de forskningstema som vi skal gå videre med.»

Daglig leder i Jupiter Kollbjørn Engeseth som delte sine erfaringer på seminaret har troen på å møte forskningsmiljøet i en slik uformell setting.

- Det kommer mange invitasjoner til frokostseminarer. Hyggelig er det, men utbyttet er ofte ikke mer enn en hyggelig kaffeprat, dermed ikke lett å prioritere. Akkurat dette fant jeg interessant å prioritere, siden det gjøres som en del av et forskningsprosjekt. Det kan bli spesielt nyttig for oss at forskningsresultatene distribueres videre til oss som deltakere» forteller Engeseth. 

- Vi tror på det å koble teori og praksis gjennom å knytte forskere opp mot reelle bedrifter skal gi verdi for begge parter. Når vi i tillegg opplever at bedriftene seg i mellom har en nytte av selve erfaringsutvekslingen, så blir det et klassisk kinderegg. Vi blir å følge dette prosjektet videre med flere arrangement og til slutt resultatet, avslutter direktør i Næringsforeningen Trude Nilsen. 

Comments


bottom of page