top of page
  • Writer's pictureNFTR

Hvilken bedrift i Tromsøregionen er best på mangfold?

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Prisen skal bidra til å løfte gode og inspirerende eksempler på etnisk mangfold i arbeidslivet. Kjenner du til bedrifter i Tromsøregionen som kan være Norges beste på mangfold? Foreslå bedriftene her, innen 24. mai.

En fersk rapport fra Instituttet for samfunnsforskning, med nært 9000 respondenter viser at ledere og ansatte er i all hovedsak positiv til etnisk og religiøs mangfold på sin arbeidsplass. Rapporten kartlegger respondentenes holdninger til innvandrere og etterkommere av innvandrere, men også til samer, som er et urfolk, og til Norges fem nasjonale minoritetsgrupper: skog­finner, kvener/norskfinner, rom (sigøynere), romani/tatere og jøder.


Undersøkelsen viser at mange ledere mener diskriminering forekommer i arbeidslivet, dette spesielt for tre minoritetsgrupper: romani/tatere, norske rom (sigøynere) og innvandrere fra Asia, Afrika og Øst-Europa.

Sammenlignende med tidligere undersøkelser er respondentenes holdninger et steg i riktig retning, samtidig påpeker kunnskaps og integreringsminister Guri Melby at norske bedrifter har fortsatt en vei å gå.


- I en globalisert verden er nettopp kunnskap om ulike språk og kulturer en viktig kompetanse. Men da må vi både se og utnytte potensialet. Vi må ha ledere som er opptatt av det. Her har Norge fortsatt en vei å gå. Derfor er det viktig å hedre de som faktisk klarer det, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Forskning viser at det er en sammenheng mellom mangfold og økt lønnsomhet i bedrifter. Med lønnsomhet menes ikke bare økt avkastning og inntjening for bedriften, men også fornøyde kunder, brukere og medarbeidere. Lavere sykefravær, økt omstillingsevne, tilpasningsdyktighet og et forbedret omdømme er også økt lønnsomhet som kan styrkes ved mangfold. Derfor vil IMDi heie fram gode initiativ og virksomheter som får dette til i praksis.


- Vi deler ut prisen til virksomheter og bedrifter over hele landet som viser hvordan mangfold styrker norsk arbeidsliv. Forskning viser at virksomheter som har ansatte med ulik bakgrunn ofte har høyere lønnsomhet og bedre trivsel, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Vi oppfordrer både de som kjenner til en bedrift og jobber på et sted som enten rekrutterer bredt, har gode opplæringsprogrammer, tilbyr veiledning eller fremmer etnisk og religiøs mangfold på sin arbeidsplass til å nominere bedriften til Mangfoldsprisen. I august deles prisen ut i alle fylker, i to kategorier, små virksomheter samt mellomstore- og store virksomheter. De regionale vinnere går videre til å konkurrere om å vinne nasjonale priser som blir delt ut på Regjeringens integreringskonferanse den 14. september.


Om prisen

  • Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet

  • Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet

  • Vinnerne kåres ved hjelp av seks regionale og én nasjonal jury

  • Små virksomheter regnes som virksomheter med opp til 19 ansatte

  • Mellomstore og store virksomheter regnes som virksomheter med 20 eller flere ansatte


Når vi er ulike, står vi sterkere sammen. Hvem skal du nominere til Mangfoldsprisen 2020?


bottom of page