top of page
  • Writer's pictureNFTR

Hvilken bedrift i Tromsøregionen bør vinne Mangfoldsprisen?

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å løfte gode og inspirerende eksempler på bedrifter som fremmer etnisk mangfold, bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og har fokus på ulikheter i sin rekruttering. I år stiller vi i Næringsforeningen i juryen for region Nord. Vet du om en bedrift som er opptatt av inkludering eller jobber du i en selv? Bruk et par minutter på å foreslå bedriften her, innen 24. mai.

Når vi er ulike, står vi sterkere sammen. Hvem skal du nominere til Mangfoldsprisen 2020?

Næringslivet har stadig større fokus på integrering og mangfold. Mens det tidligere i stor grad har handlet om sosial rettferdighet, har bedrifter i økende grad begynt å betrakte inkludering og mangfold som et konkurransefortrinn og nøkkelen til vekst. Det er en tydelig sammenheng mellom mangfold og økt lønnsomhet. Forskning viser at bedrifter som inkluderer øker sin avkastning og inntjening, i tillegg har de flere fornøyde kunder, brukere og medarbeidere.


Samtidig har mange bedrifter fortsatt utviklingspotensial i sitt inkluderingsarbeid. Undersøkelser viser at 80 prosent av ledere helst ansetter noen som er lik seg selv. Sannsynligheten for å bli kalt inn til jobbintervju reduseres med gjennomsnittlig 25 prosent hvis søkeren har et utenlandsk klingende navn. Dette mener direktør i Næringsforeningen Trude Nilsen, er en tapt mulighet for utvikling.


I spenningsfeltet mellom våre ulikheter er det et stort potensial for merverdi og konkurransefortrinn. Her må bedriftene være bevisste og aktivt bruke mangfoldet blant ansatte, sier Nilsen.

I fjor ble våre medlemsbedrifter Akvaplan-Niva og Magy Media nominert til Mangfoldsprisen. Akvaplan-Niva markerte seg som regional vinner i kategorien mellomstore og store bedrifter. De har valgt å jobbe bevisst med mangfold og bruke dette aktivt som en verdi i sine rekrutteringsprosesser.


Regionalt deles Mangfoldsprisen til to kategorier; små virksomheter med opptil 19 ansatte og mellomstore og store virksomheter med 20 eller flere ansatte. Regionale vinnere går så videre til den nasjonale konkurransen, hvor nasjonale priser deles ut på IMDis årskonferanse i november.

Så langt har vi veldig få kandidater fra Troms og Finnmark, men vi er sikre på at det er mange offentlige og private virksomheter i regionen som er flinke til å ta i bruk innvandreres kompetanse på arbeidsplassen, sier Rieber-Mohn direktør i IMDi.

Ønsker din bedrift å jobbe mer strategisk med etnisk mangfold? Sjekk ut verktøykassen for nyttige tips og råd!

댓글


bottom of page