top of page
  • Writer's pictureNFTR

Hver fjerde arbeidstaker vil bytte jobb

Èn av fire vurderer å bytte jobb før sommeren, og det er særlig de yngre arbeidstakerne som nå er i bevegelse. Arbeidsgivere har en stor jobb å gjøre med å holde på viktige ressurser nå, sier Marlen Lauritsen, Business Area Manager i Dfind Tromsø, som kan fortelle at ansatte i Nord-Norge er enda mer mobile enn den øvrige arbeidsstyrken i landet.

Marlen Lauritsen, Business Area Manager i Dfind Tromsø presenterer nordnorske arbeidstakeres preferanser.

Funnene om jobbskifteplanene i arbeidsstyrken kommer frem i årets Employer Brand undersøkelse fra Randstad og Dfind, hvor 4000 arbeidstakere har svart på hva som er viktig for dem når de vurderer arbeidsgivere og egen karriere.


Stor bevegelse etter pandemien

I siste halvdel av 2021 var det nemlig to av ti (18 %) som skiftet jobb, og i tillegg vurderer 1 av 4 jobbskifte de kommende månedene. I følge undersøkelsen er det flest menn under 34 med høyere utdanning som byttet jobb.


Disse endringene kommer nå etter to år med pandemi, hvor tilhørighet til arbeidsgiver kanskje er svekket. Mange har nok også ventet med å skifte jobb for å unngå å havne rett på hjemmekontor hos sin nye arbeidsgiver.


Til tross for at rekordmange vurderer å bytte jobb, så er det ikke nok til å dekke opp behovet for kompetanse i nord. En undersøkelse fra finn.no viser at Nord-Norge nå kan forvente seg i snitt 2,6 søkere pr. utlyst stilling. Det krever mye av de som skal ansette i den tiden vi er inne i nå.


Attraktiv arbeidsgiver, men for hvem?

Årets undersøkelse viser at norske arbeidstakere er mest opptatt av:

1) godt arbeidsmiljø 2) god ledelse 3) god opplæring 4) attraktive lønninger og goder 5) jobbsikkerhet. Men også her er det forskjeller mellom bransjer, demografi og regioner. Det gjelder å “kjenne sitt publikum”.


For Dfind som jobber med rekruttering og organisasjonsutvikling, har det aldri vært viktigere å være en ærlig rådgiver og sparringspartner som tør å utfordre. Det handler ikke bare om å få tak i folk i dag, det skal være rett veivalg for begge parter. Da må det ligge en tydelig strategi, behovsanalyse og forventningsavklaring i bunnen av enhver rekrutteringsprosess. Som selskap må man i tillegg ha et bevisst forhold til hvordan man blir oppfattet og hvordan man ønsker å bli oppfattet av potensielle nye ansatte. Dersom det ikke samsvarer med hverandre i dag, bør man jobbe målrettet med å komme dit.


Undersøkelser viser at tre av fire kandidater gjør seg kjent med selskapets tilstedeværelse og fremtoning online før de søker på en stilling eller vurderer et jobbtilbud. Hvor 69% av jobbsøkere sier de ville avvist et jobbtilbud dersom selskapet hadde et dårlig rykte – selv dersom de var arbeidsledige. Selskaper med et godt omdømme har derfor langt bedre forutsetninger for å lykkes med nye rekrutteringer og i å beholde eksisterende ansatte. Employer branding handler om å etterleve og kommunisere ut hvem man er som selskap og vise hvorfor det er et sted målgruppen bør ha lyst til å bli en del av. Walk the talk. Les mer her.


Arbeidsmiljø og god ledelse er to viktige nøkler

Men det er også gode nyheter for arbeidsgivere som er redd for å miste viktige ressurser. De aller fleste ønsker tross alt å bli hos nåværende arbeidsgiver og da er det arbeidsmiljøet som er hovedårsaken for de fleste av oss, etterfulgt av god ledelse.


Bedrifter som har hatt fokus på et godt arbeidsmiljø over tid stiller sterkere, spesielt når det kommer til å beholde ansatte. På den ene siden er det ikke noe hokus pokus i seg selv, vi vil jo “bare” trives. Men i det ligger så mye mer. Vi vil gjerne kjenne oss igjen i verdiene og oppdraget, føle samhold og fellesskap, oppleve utvikling, bli sett, hørt og anerkjent. Hvilken kultur bedriften har må derfor forankres og etterleves i ledelsen også.


Det at viktigheten av god ledelse nå vektes så høyt av arbeidstakere i Norge er positivt for utviklingen av et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Denne “trenden” er også veldig i tråd med det Dfind ser hos kandidater og oppdragsgivere i executive-segmentet. Et større fokus på riktig ledelse iht. bedriftens verdier, miljø og kultur, samt ledelse som anerkjenner de myke verdiene som opptar oss som individ og samfunn, er med på å skape samhold og stolthet hos de ansatte og dermed større trivsel, vekst eller utvikling.


Hvorfor god ledelse har blitt viktigere for folk flest etter pandemien er nok sammensatt, men kan være knyttet til arbeidstakers opplevelse av fjernledelse i de 2 årene vi har lagt bak oss. Mange har vært isolerte fra sitt vanlige arbeidsmiljø og det å bygge kultur og samhold på digitale plattformer, er en krevende oppgave. Likevel, de som har lyktes i å “se” sine ansatte med sosiale tiltak, utviklingsmuligheter og gode møtepunkter (selv over skjerm), har nok kommet bedre ut etter pandemien.


Jobben har blitt viktigere for oss

Samtidig som mange sier at de vurderer å skifte jobb, er det mange ledige stillinger. Derfor er det viktig å se på hva man kan gjøre for å holde på folk. 57 prosent svarer at de mest sannsynlig vil bli hos nåværende arbeidsgiver om de fikk tilbud om opplæring.


Mange sier også at de setter mer pris på jobben nå enn før pandemien. Hele 36 prosent svarer at jobben har blitt mer viktig. Dette er gode nyheter for arbeidsgivere. Så her er det bare å brette opp ermene og jobbe med arbeidsmiljøet som kanskje trenger litt ekstra innsats etter to år med pandemi.


Dfind et rådgivningsselskap innen organisasjonsutvikling og leder- og fagspesialistrekruttering. Du kan bli bedre kjent med Dfind her og laste ned rapporten Randstad Employer Brand Research i sin helhet her.

コメント


bottom of page