top of page
  • Writer's pictureNFTR

Hold begge hendene på rattet!​​​​​Det å holde hodet kaldt, og evne å kontrollere inn gode resultater er det som kjennetegner vinnere. Tromsø står ved et veiskille nå, vi kan velge å kontrollere inn Byvekstavtalen som den seieren den faktisk er, eller bli for offensive og risikere å tape kampen.


Skrevet av: Trude Nilsen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen og Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis.


Ett av områdene vi i Næringsforeningen i Tromsøregionen og NHO Arktis jobber mest med er samferdsel og infrastruktur. Å sikre gode transportløsninger for næringslivet er noe vi kontinuerlig jobber med og mot. I Tromsø må vi erkjenne at dagens situasjon ikke er god nok for næringsdrivende og arbeidstakere.


Realiteten for næringstransporten i Tromsø er at den lider av nåværende trafikk- og transportmønster. Vi trenger nye samferdsels- og infrastrukturløsninger i Tromsø, og vi trenger de sårt. La ikke noe komme imellom dette, som resulterer i at de statlige midlene man er forespeilet havner andre plasser. Næringslivet i Tromsø trenger Byvekstavtalen, vi trenger den for å kunne vokse og utvikle byen vår i årene som kommer. 


Dette medfører som kjent, introduksjonen av bompenger i vår by, og la det være sagt, ingen jubler for dette. Det at politikerne i Tromsø nå, når vi endelig er ved målstreken, igjen lar det gå debatt i Byvekstavtalen er et risikospill på høyt nivå. Nå er tiden inne for oss i næringslivet og dere politikere, til å holde begge hendene på rattet og kontrollere inn seieren for Tromsø.


Byvekstavtalen er et seriemesterskap, OL-gull og VM-tittel på en og samme tid, og som ved alle seire har den som vinner ofret noe på veien dit. La oss sammen utvikle Tromsø, på tvers av partipolitikk og heller juble for at Tromsø, som den eneste i Nord-Norge kan bli en av fremtidens byer.

Comments


bottom of page