top of page
  • Lars Bjørkli

Hipp-hipp hurra – Dette skjer når vi jobber sammenI dag kom den gledelige beskjeden om at det bevilges 5 milliarder kroner til Avinor for å sikre realiseringen av deres planlagte prosjekter. Flyplassoppropet viser oss at veien til regjeringen er kortere enn mange tror, når vi evner å enes om et felles mål.


På grunn av koronakrisen har Avinor tidligere signalisert at de vil gjennomgå alle planlagte prosjekter og vurdere hva de kan gjennomføre. Utvidelsen av Tromsø Lufthavn sto dermed i fare for å ikke bli realisert. Næringsforeningen i Tromsøregionen samlet næringsliv, fylkespolitikere og kommunepolitikere til et opprop for å gi en unison og entydig beskjed: Utvidelsen av Tromsø Lufthavn må gjennomføres.


Et stort statlig prosjekt som en flyplassutvidelse vil skape aktivitet i bygg- og utviklingsfasen og bidra til fulle ordrebøker for en sulteforet bygg- og anleggsbransje. Det å bygge seg ut av en krise er avgjørende for å få hjulene i samfunnet i gang igjen. Vi er avhengige av prosjekter for å skape aktivitet og ringvirkninger. Derfor er utvidelsen av lufthavnen så umåtelig viktig.


Vi er ikke i tvil om at Tromsø fremdeles vil være et attraktiv og yndet reisemål for besøkende i årene som kommer. Det at vi benytter tiden med lavere besøkstall til å utbedre og videreutvikle lufthavnen befester Tromsøs posisjon som reiselivsdestinasjon – og gir tro og håp til bedrifter i vår region om at det satses og tilrettelegges for deres videre eksistens.


Også må vi ikke glemme – fly er vårt kollektivtilbud. Tromsø lufthavn er det som knytter Nord-Norge nærmere Norge og resten av verden. For å stadfeste nordområdene som et satsingsområde for vekst, utvikling og attraktivitet er dette prosjektet uvurderlig.


I dag har vi lov å klappe oss på skulderen og smile bredt. Et unisont opprop på sosiale og tradisjonelle medier er blitt hørt. En konstruktiv og proaktiv tilnærming har gitt ønsket effekt. Vi vil på vegne av et bredt næringsliv takke alle som har stilt opp og gitt sine støtteerklæringer. Nå gleder vi oss til ferdigstillingen av nye Tromsø lufthavn.


Det har blitt en klisje, men sammen ER vi faktisk sterkere.


Comments


bottom of page