top of page
  • Writer's pictureNFTR

Helårsferge et viktig bidrag i å skape 2000 nye private arbeidsplasser

Updated: Sep 10, 2019


Ordførerkandidat Hans-Petter Kvaal og Statsminister Erna Solberg var svært interessert i å høre om 2000 nye-prosjektet. FOTO: NFTR

Prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen får nasjonal oppmerksomhet, og onsdag fikk Statsminister Erna Solberg høre om prosjektet og hvilke aktiviteter NFTR ønsker å gjennomføre.


- Vi er veldig fornøyd med å få muligheten til å fortelle om prosjektet og hvorfor dette er viktig. Jeg tror at årsaken til at dette fenger, er at måltallet er tydelig og noe alle kan relatere seg til. Så er det også svært gledelig at Tromsø Høyre går inn for å jobbe for 2000 nye private arbeidsplasser i deres valgprogram. Heldigvis er det tverrpolitisk enighet om å arbeide for dette og både Arbeiderpartiet og Venstre har dette uttalt som mål i neste periode, sier direktør i Næringsforeningen, Trude Nilsen.


En gladnyhet Statsminister Erna Solberg som tok turen til Tromsø som et ledd i Høyres valgkamp kunne også komme med en gladnyhet på turen. Staten går inn for å dekke halve kostnaden i to år for etablering av helårsferge mellom Brensholmen og Botnhamn. Nilsen er svært fornøyd med tilskuddet og er klar på at fylkeskommunen nå må satse.


- Dette har Næringsforeningen i lang tid jobbet for, og våre medlemsbedrifter er opptatt av å få et godt, stabilt og pålitelig tilbud på strekningen. Det er et stort potensial både for sjømat- og reiselivsnæringen, men ikke minst også for leverandørnæringen i og rundt Tromsø. Nå må vi få fylkeskommunen til å bevilge midler for toårig drift slik at man får det nødvendige trafikkantallet for innlemming av fergesambandet i kriteriedata, sier Nilsen.


Fremdeles en jobb å gjøre Nilsen brukte anledningen til å rose Statsminister Erna Solberg for støtten til fergesambandet, men understreket også at det er et behov for et helhetlig samferdselsløft i vår region.


- Vi sliter i vår region med svært mange dårlige fylkesveger, og ser tydelig at fylkeskommunen ikke har nok midler til å håndtere det enorme etterslepet som finnes. Regjeringen må på banen å se på muligheten for økte bevilgninger til fylkeskommunen. Helårsferge mellom Brensholmen og Botnhamn vil kunne skape flere private arbeidsplasser. Vi trenger flere slike tiltak, sier Nilsen avslutningsvis.Comentarios


bottom of page