top of page
  • Writer's pictureNFTR

Hedret næringslivet med historisk prisutdeling


Kjell Arnesen
Det ble utdelt tre priser under jubileumsgallaen i anledning Næringsforeningen i Tromsøregionen 175års-jubileum. Her ved vinner av Næringsforeningens Hederspris, Kjell Arnesen.

Torsdag 26. september inviterte Næringsforeningen i Tromsøregionen medlemmer, samarbeidspartnere og venner av foreningen til en høytidelig festaften midt i byhistorien på Tromsø bibliotek og byarkiv.


Rundt 100 gjester fylte bibliotekets to øverste etasjer for å nyte en 3-retters middag med innslag av taler, gode historier og ikke minst utdelingen av tre priser: Næringsforeningens hederspris, Næringslivsprisen og Årets foregangsbedrift.


Næringsforeningens hederspris

En jury bestående av tidligere direktører og styreledere i foreningen hadde fått æren av å dele ut kveldens priser. Første mann ut var styreleder i foreningen, Stein Windfeldt.


Med hedersprisen ønsket vi å sette ekstra pris på en person som har gjort en fremragende jobb for næringslivet og samfunnsutviklingen i Tromsøregionen.

- Personen som vi ønsker å gi denne prisen til er en kjent skikkelse i det lokale næringslivet. Det er en mann som kan se tilbake på en lang karriere i sin bransje, samt et sterkt engasjement innen andre sektorer. Utover jobb og verv som er sterkt relatert til han faglige kompetanse og bakgrunn, hadde han også en sentral rolle for andre interesseforeninger som Norske Siviløkonomers Forening og Handelstandsforeningen. Vi hedrer i dag en veldig stødig kar. I hans virke og liv kjenner vi ikke til noen faglige avsporinger eller karakterbrist. Det tyder på at dette er en mann med høy integritet og gode verdier. Dette er til etterfølgelse for dagens bedriftsledere, medmennesker og ungdom som skal finne sin sti i livet. I kveld setter vi ekstra stor pris på Kjell Arnesen med Næringsforeningens hederspris, sa Windfeldt.


Arnesen, som nå er vel 90 år, deltok selv på gallaen og uttalte at han var både overasket og beæret av å motta prisen.


Årets foregangsbedrift

Tidligere styreleder i foreningen Marianne Telle delte ut prisen til "Årets foregangsbedrit", en pris vi ønsker å dele ut årlig til en bedrift som over tid har gjort seg bemerket i et gitt satsingsområde. Vinneren av prisen representerer et satsingsområde vi ønsker å løfte i år: viktigheten av lærlinger.


Marianne Telle
Marianne telle hadde gleden av å dele ut prisen til Ronny Josefsen og Hilma Salamonsen fra Bjørn Bygg.

- Denne bedriften har over tid stått frem som en veldig god ambassadør for satstingen på lærlinger. Både gjennom sin egen drift, men like mye som en ledestjerne som andre kan se til. Da satsingen på lærlinger er forankret på øverste hold i bedriften, legger bedriften store ressurser i skoleringen av instruktører og i opplæringen. De er en ledestjerne og setter tydelig retning gjennom å bruke både tid og ressurser, fortalte Telle.


På grunn av sine uttalte målsetninger og oppfølgning av lærlinger var det Bjørn Bygg som stakk av med prisen.


Næringslivsprisen Tidligere administrerende direktør i foreningen Nils Kristian Sørheim Nilsen hadde fått æren av å dele ut Næringslivsprisen, en pris som går til en bedrift/organisasjon som har bemerket seg i form av nytenking og vekst. Dette er en bedrift som setter verdien av private arbeidsplasser høyt og har et uttalt vekstmål for egen stab. Bedriften har delt sine suksesser med andre og søker samarbeid hvor det er mulig.


Nils Kristian Sørheim Nilsen delte ut Næringslivsprisen til NOFI representert ved daglig leder Olav Småbakk.

- Bedriften vi ønsker å gi denne prisen til er en solid bedrift som over tid har befestet seg. Ikke bare i det lokale næringslivet, men vel så mye nasjonalt som internasjonalt. Dette er en bedrift som hele tiden evner å snu seg og utnytter sine fortrinn. De har et høyt fokus på å innovere og søker nye muligheter. Dette er en bedrift som både er en produksjons- og teknologibedrift, og som balanserer lokalt marked opp mot internasjonale satsinger.

Bedriften er en familiebedrift som er veldig samarbeidsorientert, som stiller opp og bidrar også på andre initiativ som felles nordnorsk stand på oljemessen. Bedriften har hatt et sterkt engasjement i foreningen og vært en viktig ambassadør for oss. Vinneren av Næringslivsprisen er NOFI, uttalte Nils Kristian.


Daglig leder Olav Småbakk tok i mot prisen på vegne av NOFI.


Ser du noen du kjenner?

Takk til alle som feiret jubileet sammen med oss. Vi er stolt over at vi etter 175 år fortsatt har en viktig rolle i vår region. Se bildene fra kvelden her:bottom of page