top of page
  • Writer's pictureNFTR

Forhandlingene om byvekstavtalen må ikke stoppe opp!

Skrevet av Trude Nilsen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen og

Charlotte Lindquister NHO Arktis, leder av yrkesopplæringsnemnda.


Infrastrukturen i Tromsø er en flaskehals. Det er et utfordrende trafikkbilde med kødannelse, konflikt mellom ulike trafikanter og dårlig fremkommelighet i deler av byen. Dette betyr reelt tap av produktiv tid for bedriftene, og hemmer videre vekst for Tromsø. Det har gått 23 år siden forrige store vegprosjekt så behovet for de store samferdselsinvesteringene er helt nødvendig.

En byvekstavtale ble løsningen. Med støtte fra næringslivet. NHO Arktis og Næringsforeningen i Tromsøregionen stilte seg bak den tverrpolitiske beslutningen om å innføre bompenger, fordi det ville utløse statlige midler som skulle være med å finansiere større samferdselsprosjekter. Endelig et prosjekt som skulle sette fart på samferdselsinvesteringene i Tromsø. Dette var i 2019.


Rammene for en byvekstavtale er fortsatt ikke avklart, ei heller om vi faktisk får en byvekstavtale. I mellomtiden har vi fått en bypakke som er langt mindre i omfang enn en byvekstavtale vil være.


Statsbudsjettet for 2023 er nå lagt frem. Der ble det ikke avklart om Tromsø får en byvekstavtale med den statlige finansieringen som var forventet. Det som statsbudsjettet inneholder er en langt mindre pott for videreføring av belønningsmidler, penger til kollektivtransport og gang- og sykkelveger. Prosjektene som har stor betydning for næringstransporten, er dessverre ikke med.


Støtten til en byvekstavtale med bompenger står fortsatt ved lag. Vi ønsker at lokale politikere skal sammen jobbe for at Tromsø skal få en byvekstavtale for å sikre finansiering til viktige samferdselsprosjekter som Stakkevollvegen- Skattøra og Stakkevollvegen – Breivika, E8 flyplasstunnelen og ny veg til flyplassen, ny bussterminal i Giæverbukta, ny forbindelse til Kvaløya, bedre kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for gang og sykkel. Tromsø trenger et større samferdselsløft, og det må politikerne ta ansvar for!


Bomstasjonene er under oppføring, og allerede forsinket – kanskje heldigvis. Vi har uttrykt bekymring for framdriften i forhandlingsprosessen, og vi er ikke mer betrygget etter at statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem. Ei heller fra signalene som kommer fra forhandlingene mellom kommune, fylke og staten denne høsten.


Enda er det uklart hvorvidt en byvekstavtale er innenfor rekkevidde, men viktigst av alt: Hvilke prosjekter som skal realiseres. Hva bilistene skal betale for er fortsatt ikke bestemt. Vi har respekt for at man er midt i en forhandlingsprosess, men før man påfører næringstransporten store kostnader, krever vi klarhet i om prosjektene som betyr aller mest for innbyggere og bedrifter, blir realisert.


Hvis forhandlingene resulterer i å løse de store flaskehalsene og køproblematikken, vil fordelene være større enn ulempene. Da vil vi fortsatt støtte inngåelse av bypakke/byvekstavtale med bompengefinansiering. Men da må vi se at prosjektene som er helt avgjørende for næringstransporten, kommer inn i avtalen.

Yorumlar


bottom of page