top of page
  • Writer's pictureNFTR

Flyr høyt med droner og digitalisering

Konsulentselskapet HRP har fått skikkelig fotfeste i Nord-Norge med utgangspunkt i Tromsøkontoret. Med unike tjenester innen drone og laserscanning flyr de også videre ut av landsdelen.


NYTT FAGFELT: HRP har utvidet sin tjenesteportefølje med droneteknologi og 3D laserscanning, hvor de henter ingeniører rett fra studiene ved universitetet. Karl Fredrik Berg, Marius Tjessem og Øystein Dale forteller om prosjekter over hele landet.

På landsbasis har konsulentselskapet i dag 500 ansatte, og har flere år vært gasellebedrift. I Tromsø etablerte HRP seg i Tromsø i 2015, og har siden den spede starten vokst fra to til 18 ansatte.

HRP er nok mest kjent lokalt som leverandør innen prosjektadministrative tjenester, slik som prosjektledelse, byggeledelse og sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA) innen bygg og anlegg. Den nyeste satsingen i landsdelen er 3D laserscanning, drone- og digitaliseringstjenester.

– Vi er en ledende samfunnsbygger og tilbyr de beste løsningene for framtiden. På området digital datafangst etablerte vi oss med dronetjenester før vi hadde kunder, men ved å forstå hva markedet trenger, sikre oss rett utstyr og kompetanse, har vi nå et nytt forretningsområde, sier direktør for innovasjon og digitalisering, Øystein Dale.

Vi har brukt samme formel innen laserscanning, og er i gang med å skaffe punktskyer og digitale 3D-modeller av bygg og anlegg i hele landet.

Det nye forretningsområdet presenteres som DDV (datafangst, digitalisering og visualisering).

Rekrutterer fra universitetet

HRP rekrutterer gjerne fra lokale ingeniørstudier, og ser verdien av å ha unge ingeniører med digital kompetanse.

Sammen rundt bordet sitter to av direktørens kollegaer; begge hentet fra universitetets ingeniørstudier i droneteknologi. Karl Fredrik Berg er operativ leder og Marius Tjessem er fagansvarlig for DDV.

– Det er mye spennende som skjer på universitetet i Tromsø, og vi er svært bevisst på det. Vi følger med utdanningene, og rekrutterer gjerne rett fra studiene. De unge har spilt dataspill siden barndommen, og har digitaliseringen i fingrene, sier direktør for innovasjon og digitalisering, Øystein Dale.

Han mener at kombinasjonen av yngre mennesker med fersk kunnskap kombinert med seniorer med kompetanse og erfaring er en god miks.

Når modenhet møter nysgjerrighet, skapes magi, sier 52-åringen.

Inspeksjon av infrastruktur og bygg

Et eksempel på suksessen er leveranse av tjenester for inspeksjon ved hjelp av droner.

– I Tromsø har vi blant annet brukt droner til å scanne kritisk infrastruktur som vanndammer, og har ved hjelp av vår teknologi laget nøyaktige kopier av strukturen på demninger og beregner tilstanden på betong, samt identifisering av avvik. Dette er en veldig effektiv arbeidsflyt, er tryggere og gir bedre kvalitet på sluttproduktet enn tradisjonelle metoder, forteller Karl Fredrik Berg og Marius Tjessem.

Et annet eksempel er oppgradering av Røstbakken i Tromsø. Med en digital modell av terrenget kan de prosjekterende ta nøyaktige avgjørelser for hvor fortauet skal gå og det skal legges ny vannledning.

– Det er vanskelig å gjøre gode vurderinger hvis dataene ikke er gode nok. I dette prosjektet kombinerte vi tradisjonell landmåling med dronemålinger. Da får vi langt mer detaljerte data, og dermed bedre forutsetninger for planlegging. Gevinsten er en mye mer nøyaktig og detaljert måling, sier Berg og peker på forskjellen i de to modellene.

I tillegg scannes punktskyer for å lage nøyaktige 3D-modeller av flere bygg og anlegg, ved hjelp av spesialutstyr som de flytter rundt på i byggene.


BEDRE PLANLEGGING: Med vår teknologi får man bedre og flere datapunkter, som gjør planleggingsjobben både enklere og mer korrekt, forteller Karl Fredrik Berg og viser til et prosjekt i Røstbakken.


Bærekraft i bunn

Da Dale begynte i HRP i februar 2022 ble han overrasket over hvor grundig selskapet jobber med bærekraft.

Vi forplikter oss til vårt grønne løfte, og vi rapporterer på dette fire ganger i året inn til styret. Vi er også den eneste i prosjektadministrasjons-bransjen som har sertifiseringen Great Place to Work.

Kunnskapen og kompetansen på bærekraft tar alle med seg videre inn i alle prosjekter.

– Digitalisering og bærekraft kan være krevende for mindre entreprenører, og nå er det mange aktører som forbereder seg til utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser. Her må alle følge med i timen, sier Dale og bruker gjerne sine droner til byggeplassoppfølging.

– Alle byggeprosjekt har en verdikjede, og vi ønsker å bidra inn i alle delene. Vi skal planlegge det riktige prosjektet og bidra til at det blir bygget på best mulig måte.

Stor tro på framtiden

HRP var nylig på Byggebørsen i regi av Næringsforeningen i Tromsøregionen.

– Det er viktig for oss å snakke med kunden, for vi selger mange tjenester som kundene ikke vet at de trenger. Våre tjenester er ikke hyllevare, så vi må ut og fortelle om hvorfor det er lurt. HRP satser i nord, og vi er optimistiske og har stor tro på framtiden.

Bare fantasien setter grenser for hva droneteknologi og laserscanning kan brukes til, hittil har de hjulpet kunder innen bygg, vann, vei og anlegg.

Vi er digitale poteter, og kan brukes til mye, ler Karl Fredrik Berg.

Mange medlemmer i byggebransjen

Næringsforeningen i Tromsøregionen er glad for at aktører som HRP etablerer seg i Tromsø.

– Teknologi gir nye muligheter og våre bedrifter bør være nysgjerrige på hva de kan utvikle med ny teknologi. Jeg synes det er skikkelig kult av HRP å satse på nye teknologiske tjenester før markedet i det hele tatt vet at de ønsker dem, forteller Trude Nilsen, adm.dir. i Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Fakta HRP Nord-Norge:

  • Etablert kontor i Tromsø i 2015: 2 ansatte

  • Utvidet med kontorer i Alta, Harstad og Kirkenes

  • Åpnet kontor på Finnsnes i 2023

  • Vekst fra 2-25 ansatte i hele regionen i perioden 2015-2022

  • Prosjektadministrative tjenester for bygg- og anleggsbransjen som basistjenester

  • Fra 2021: etablert DDV (datafangst, digitalisering, visualisering)

  • Fra 2022: etablert Utredning og analyse (tidligfase)

Comments


bottom of page