top of page
  • Writer's pictureNFTR

EU møter Nord-Norge i Tromsø

Updated: Oct 17, 2023

2. november kan du møte Europa i Tromsø. Som del av Nordnorske Europadager, arrangert av Nord-Norges Europakontor og Troms og Finnmark Fylkeskommune kan du dykke inn i både bærekraftsreguleringer, digital helse, næringsliv, finansiering og klimatilpasning – og mye mye mer.

Trude Nilsen adm.dir. ved Næringsforeningen i Tromsøregionen,Janni Ekrem rådgiver ved Nord-Norges Europakontor, Kristina Torbergsen fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Gunnar Wilhelmsen ordføreren i Tromsø kommune.

Med seg har de en rekke medarrangører fra offentlig og privat sektor, næringsklynger og foreninger, universitet og virkemiddelaktører. Næringsforeningen i Tromsøregionen oppfordrer alle til å sette av noen timer til Nordnorske Europadager i Tromsø og bli oppdatert på forhold i EU og EØS som påvirker oss i Nord-Norge.


Med en så stor andel eksport til EU er det viktig å kjenne til alle muligheter for samarbeid som åpner seg. Både små og store bedrifter vil finne nytte i programmet denne dagen, sier Trude Nilsen adm.dir. ved Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Skape engasjement og kunnskap om EU

På programmet finner man flere tema, deriblant handlingsrommet i EU, de nyeste utviklingene innen bærekraftsreguleringer, Tromsø kommune sitt arbeid med EUs samfunnsoppdrag rundt klimatilpasning, krasjkurs i EU-programmer, samt utvikling innen helse og digital teknologi.


Vi setter søkelys på framtida og utviklingen i nord, vi skal skape engasjement, og vi skal heve kunnskapsnivået med en europeisk rød tråd gjennom dagen, forteller direktør for Nord- Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Fysisk tilstedeværelse og grenseoverskridende samarbeid

Nord-Norges Europakontor sin tilstedeværelse i Brussel er for å ivareta nordnorske interesser opp mot EU. For å kunne gjøre det på en god måte, trenger også Nord-Norge kunnskap om mulighetene og utfordringene.


Tiden vi lever i, med et endret internasjonalt situasjonsbilde, og utfordringer som krever at nasjonale stater i hele Europa jobber sammen, minner oss på betydningen av europeisk samarbeid. Europadagen i Tromsø vil gi oss alle en mulighet til å styrke vår forståelse av hvorfor – og hvordan – europeisk samarbeid er viktigere enn noen gang, påpeker fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Torbergsen.

Økende global interesse for Arktis

Den arktiske hovedstaden får en stadig mer sentral posisjon, og skal vende seg mot resten av verden, poengterer ordføreren i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen.


Hva som skjer i EU påvirker kommunen på mange måter og vi deltar i flere EU-samarbeid, blant annet på klima og klimatilpassing. Derfor er vi glade for å være partnere med Nord-Norges Europakontor og medarrangør av årets Nordnorske Europadager. Vi har stort behov for mer kunnskap om EU- og EØS-spørsmål og denne dagen er viktig i dette arbeidet, sier han.

Mingling og påkobling

Europadagene er en mulighet til å lære og høre direkte fra nordnorske aktører som jobber opp mot EU og EØS systemet, for eksempel lokale bedrifter som har vært med i EU-prosjekter og andre aktører som er med i ulike europeiske nettverk.


Vi må lære mer av hverandre også lokalt. Derfor legger vi opp til at deltakerne kan mingle og bli bedre kjent med både arrangørene, andre deltakere og ikke minst de som har lykkes i sin satsing opp mot EU, sier rådgiver ved Nord-Norges Europakontor, Janni Ekrem.

Påmeldingen til Nordnorske Europadager 2023 i Tromsø har åpnet! Meld deg gjerne på her.
Comments


bottom of page