top of page
  • Writer's pictureNFTR

Unge entreprenører har større sannsynlighet for å skape egen bedrift

Updated: Oct 23, 2019

Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker å være en støttespiller for Ungt Entreprenørskap (UE) i Troms. Forskning viser at ungdom som har drevet ungdomsbedrift har 50 prosent høyere etableringsrate enn resten av befolkningen.

Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Patricija Olchoviciute, prosjektmedarbeider i "2000 nye" ser muligheter for å skape nye private arbeidsplasser gjennom godt samarbeid.

UE er en ideell organisasjon som jobber for å inspirere unge til å tenke nytt, skape verdier og tro på seg selv. Organisasjonen gjennomfører flere aktiviteter som øker samarbeidet mellom utdanningssystemet og næringslivet.

Støttespiller Prosjektet «2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022» ønsker å være en støttespiller for aktører som jobber med innovasjon og ser verdien i UE sitt arbeid som et viktig bidrag for å skape nye private arbeidsplasser.


- Vi lever i en tid med samfunn i rask endring hvor miljø og teknologi påvirker mange sektorer. Vi trenger flere innovative løsninger. Det at elever får skape og utvikle sine ideer i trygge omgivelser fjerner mange av barrierene for innovasjon. Forskning viser i tillegg at elever som deltar i elev- eller studentbedrift har dobbelt så stor sannsynlighet for å etablere bedrift enn resten av befolkningen, sier rådgiver i NFTR, Lars Bjørkli.


Spesielt viktig i Nord Norge

Arbeidet til Ungt Entreprenørskap hjelper ungdommer å lete etter muligheter, omsette ideer til handling samt trene deres evner innenfor entreprenørskap.


- Arbeidet vårt er ekstra viktig i Nord Norge. Skal vi få landsdelen opp og frem må vi ha unge som ser mulighetene her i nord, og har lyst til å gjøre noe med de. Derfor er næringslivets involvering så utrolig viktig; vi må vise frem hva vi har å by på, sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms, Liv Brandvoll.

Comentários


bottom of page