top of page
  • Writer's pictureNFTR

Endrede arbeidspreferanser etter koronaåret

Våre medlemsbedrifter Randstad og Dfind offentliggjorde 27. mai verdens største HR-undersøkelse om trender og drivere i arbeidsmarkedet. Basert på tilbakemeldinger fra 4000 respondenter i Norge, får vi innsikt i hvordan pandemien har endret arbeidstakeres behov. I denne artikkelen forteller Marlen Lauritsen, seniorrådgiver i Dfind Executive, om de ansattes lojalitet og hva som vurderes som de viktigste kriteriene for at arbeidstakere skal anse arbeidsgivere som attraktive etter pandemien.

Marlen Lauritsen, seniorrådgiver i Dfind Executive

I gode og onde dager - Har vår lojalitet til egen arbeidsgiver endret seg?

Måten norske arbeidsgivere har håndtert pandemien på, har hatt en svært positiv innvirkning på lojaliteten blant de ansatte. Vi ser at hele 66 prosent av de ansatte sier de nå er mer lojale, mens beskjedne 11 prosent føler de er blitt mindre lojale. I sistnevnte kategori er det størst andel av ansatte med lavere utdanning og ansatte i aldersgruppen 18 til 24 år. Mange av respondentene som føler seg mer lojal har i løpet av pandemien jobbet hjemmefra.


Hjemmekontor - Den nye driveren som er kommet for å bli?

Selv om dette ikke er en av de viktigste driverne, tiltrekkes om lag 1 av 3 ansatte i Norge av muligheten for fjernarbeid. Ansatte med høyere utdanning, aldersgruppen 35 til 54 år og kvinner legger i større grad vekt på dette aspektet.


Arbeidsgivere som tilrettelegger for hjemmekontor, også i tiden fremover, vil trolig ha mer tilfredse og lojale ansatte. I tillegg er det et konkurransefortrinn når man skal tiltrekke seg nye ansatte. Resultatene av undersøkelsen levner i alle fall liten tvil; 76 prosent av de som selv kunne bestemme om de ville jobbe hjemmefra, er blitt mer lojale mot arbeidsgiveren.

Våre viktigste kriterier

Hva er arbeidstakere opptatt av at egen arbeidsgiver har og hvilke forventninger har vi til nye arbeidsgivere? Undersøkelsen viser at et godt arbeidsmiljø fremdeles er den viktigste driveren for norske arbeidstakere, uavhengig av alder, utdanning og korona. Det er arbeidsmiljøet vi oppgir som hovedårsak til at vi blir hos nåværende arbeidsgiver, men også hovedårsak til at vi bytter arbeidsgiver. På andreplass kommer god opplæring etterfulgt av attraktiv lønn og goder på tredjeplass. Deretter rangerer vi interessante arbeidsoppgaver på fjerde, og jobbsikkerhet på femteplass.


Opplæring er den driveren som har hatt størst vekst de siste tre årene og som arbeidsgiver kan det være avgjørende å ha en god onboarding i tiden fremover. Arbeidstakerne er ikke så opptatt av trygghet som vi kanskje hadde forventet etter 2020, men mange ser derimot at det er nødvendig å holde seg faglig oppdatert og attraktive som kandidat. Det samme vil gjelde for bedrifter; For å tiltrekke seg, og beholde, ansatte, bør man etterleve og kommunisere ut minimum arbeidstakeres topp 5 drivere.


Med bakgrunn i undersøkelsen ble NRK kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver. Du kan lese mer om hvorfor akkurat NRK gikk til topps her: https://blogg.randstad.no/workforce360-bloggen/nrk-landets-mest-popul%C3%A6re-arbeidsplass. Følg lenken for å laste ned rapporten i sin helhet: https://info.randstad.no/last-ned-randstad-employer-brand-research-2021.


Ønsker du å vite mer om hva som preget arbeidsmarkedet i 2020 og hvilke andre faktorer som har blitt belyst i undersøkelsen? Eller er du nysgjerrig på hvordan din bedrift kan bli mer attraktiv for nåværende- og potensielle arbeidstakere? Ta gjerne kontakt med Marlen Lauritsen i Dfind for en prat: marlen.lauritsen@dfind.no. // https://www.linkedin.com/in/marlen-lauritsen-63a204b5/.

bottom of page