top of page
  • Writer's pictureNFTR

Digitalisering reduserte terskelen for dialog mellom næringslivet og studenter

Kandidatundersøkelsen til UiT Norges arktiske universitet for 2019 viser at kun 35 prosent av UiT-kandidater velger jobb innenfor privat sektor etterfulgt utdanningen. Hele 63 prosent går ut i jobb innenfor offentlige tjenester og 2 prosent innenfor ideell sektor. Til tross for et yrende og variert privat næringsliv i regionen, har det vært få små private bedrifter tilstede under en av våre viktigste rekrutteringsarenaer for studenter, Karrieredagen. For å vise frem karrieremulighetene som finnes inviterte Næringsforeningen fem spennende bedrifter til å delta sammen på årets Karrieredag - i ny digital drakt!

Blinkskudd fra våre medlemsbedrifter som deler sine erfaringer; Easymeeting, Eimskip, Diode, Betr og Nettrakett.

Karrieredagen samler årlig rundt 2500 studenter fra ulike studieretninger. I år ble arrangementet arrangert digitalt på Graduateland sin plattform for digitale jobbmesser. Vi tok en prat med noen av våre medlemsbedrifter om deres erfaringer fra årets Karrieredag.


Bedriftene deler sine erfaringer

Salgsdirektør i Betr AS, Tone Aas forteller at de ønsker å være synlig både for næringslivsaktører og utdanningsinstitusjoner i Tromsøregionen, ikke minst på arenaer som knytter disse sammen. Betr er en kompetansebedrift, med høye ambisjoner om vekst, derfor er de stadig på utkikk etter potensielle kolleger. Karrieredagen er en viktig arena til å oppdage nye talenter. Under arrangementet lyktes Betr å knytte kontakt med potensielt en ny kollega! Aas forteller at den digitale gjennomføringen fungerte veldig bra, med kontinuerlig tilgang til statistikk over hvor mange UiT-kandidater som var pålogget og hadde sett på deres stand. Til tross for digital gjennomføring, ga aktiviteten en følelse av nærvær.


Vi fikk masse gode innblikk fra friske studieøyne, som vi tar med oss videre. Det var veldig enkelt å kunne snakke med de studentene som hadde spørsmål eller ville slå av en god prat med oss. Vi fikk godt innblikk i hva det er interessant å få erfaring i for en student som er nyutdannet og klar til å gjøre sin entre i arbeidsmarkedet, forteller Aas.

Bedriften Nettrakett har nylig etablert seg med et kontor i Tromsø og ønsker å gjøre seg kjent blant potensielle arbeidstakere. Daglig leder Line Johansen forteller at dem er i vekst og ønsker å møte nye mennesker. Med den digitale gjennomføringen satt hun spesielt pris på muligheten til å kunne følge opp andre gjøremål, mens hun samtidig var aktiv på Karrieredagen.


- Siden arrangementet foregikk digitalt hadde jeg muligheten til å jobbe med andre ting innimellom chattene, det var et stort pluss, påpeker Johansen.


CFO i Eimskip Norway, Thomas K. Føre benyttet videofunksjonen til å knytte kontakt med flere studenter. Til tross for ingen utlyste stillinger, så Føre stor verdi i å synliggjøre mulighetene i bedriften og posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver for fremtidige arbeidstakere.

Eimskip Norway har et spennende oppdrag. Vår kjernevirksomhet er lagring og transport av mat til hele verden. Vi har dermed en kritisk samfunnsfunksjon. Eimskip er ikke spesielt godt kjent blant studenter, men det ønsker vi å endre på, forteller Føre.

Mariann Gansmoe jobber med salg og kundersupport i Easymeeting, hun er også fornøyd med gjennomføringen. Easymeeting involverte flere av sine ansatte i samtaler med studenter. Studentene ble kjent med ansatte i ulike stillinger, samtidig som de ansatte kunne gjennomføre andre arbeidsoppgaver.


- Vi hadde satt av halvtimes intervaller for bli-kjent-intervju og hadde flere ansatte klar for chatt med studentene. Dette fungerte veldig bra! Vi fikk tre søkere på den ene utlyste stillingen, deler Gansmo.


Nøkkelkundeansvarlig i Diode, Roger Schaal forteller at deltakelsen kom etter oppfordring fra Næringsforeningen. Diode ønsker å være synlig og tilstede på så mange plattformer som mulig.


- Diode er i dag en lærling-bedrift og ser stor nytte i å nå studenter tidlig, påpeker Schaal.


Viktig for UiT å ha med et spekter av virksomheter

Erlend Risvand Mo fra UiT

Erlend Risvand Mo jobbet med årets Karrieredag. Som følge av den krevende koronasituasjonen, opplevde han det som spesielt vanskeligere å rekruttere virksomheter til arrangementet i år. Likevel var det viktig for universitetet å ha med et bredt spekter av næringer, for å nå ut til studentene innenfor ulike fagfelt. 350 studenter deltok aktivt under dagen i samtaler med bedrifter, på presentasjoner, intervjuer og søkte på stillinger.

30 prosent av studentene som deltok, som tidligere hadde vært på en fysisk karrieredag, foretrakk den digitale løsningen. Å chatte med virksomheter hadde lav terskel, og muligheten for videosamtaler gjorde at man fikk snakket med representanten fra virksomheten rett hjemmefra. Det var langt høyre oppslutning om virksomhetspresentasjonene enn tidligere år - i gjennomsnitt 100 personer fulgte hver presentasjon, forteller Mo.

bottom of page