top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kronikk: Dette er den viktigste delen av en krisepakke for Tromsøregionen

Updated: Aug 19, 2020

Tromsø Lufthavn trenger en oppgradering av terminalfasilitetene og forlengelse av rullebanen. Avinor har tatt en beslutning om investering i ny terminal på Tromsø lufthavn, Langnes med oppstart i 2020 og med en forlengelse av rullebanen på Tromsø lufthavn, Langnes til 2 600 meters lengde i begge retninger.

Skrevet av: Vikarierende direktør i Næringsforeningen Lene Wium og Gunnar Wilhelmsen ordfører i Tromsø kommune


I 2023 er det planlagt at den moderne lufthavnen skal stå ferdig med ny terminal på 10.000 kvadratmeter, med ny avgangshall, innsjekkingsareal, bagasjehall og sorteringshall. I prosjektet ligger det også utbygging av en fleksibel utenlandsterminal med gater som kan endres mellom inn- og utland ved behov.


På grunn av koronakrisen har Avinor signalisert at de vil gjennomgå alle planlagte prosjekter og vurdere hva de kan gjennomføre. Utvidelsen av Tromsø Lufthavn står dermed i fare for å ikke bli realisert.


Vår klare beskjed til Regjeringen er at utvidelsen av Tromsø Lufthavn Langnes er avgjørende for utviklingen av Tromsø og Nord Norge de kommende år.

Derfor har vi oppfordret alle kommuner i Tromsøregionen med representanter fra alle politiske partier, fylkesrådet, fagforeninger og næring, til å sammen understreke viktigheten av at prosjektet gjennomføres. Vi møtes i dag på flyplassen kl 14. 00 (med 1 meters avstand), for å gi en unison melding til regjeringen.


Vi ber om at Regjeringen gir Avinor de nødvendige økonomiske rammene for å gjennomføre prosjektet i henhold til planen. Dette er den viktigste delen av en kommende krisepakke Tromsøregionen ber om.


Tromsøs unike globale posisjon som reiselivsdestinasjon vil holde seg, også etter koronakrisen. Det er generelt et behov for utbedring og større plass på Tromsø Lufthavn Langnes, spesielt for ivaretakelse av smittevernhensyn. Det handler om å gjennomføre ombyggingen i de neste årene med noe lavere besøkstall og derigjennom også stimulere økonomien. Verden vil gradvis vende tilbake til en normalsituasjon – da må vi være klare.


I tillegg vil dette prosjektet skape aktivitet og forutsigbarhet for bygg- og anleggsnæringen i Tromsøregionen i en tid hvor mange fremtidige prosjekter er usikre. Dette er en satsing på nordområdene, dette er næringslivets fremtid, dette er attraktivitet for utvikling og trivsel. Dette vår landsdels fremtid.


Mandag 4. mai samlet vi politikere og næringsliv på Tromsø Lufthavn for et felles opprop, se video fra dette her:
Comments


bottom of page